Dịch vụ |

1: PHÍ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP – NĂM 2020

phi-dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep-2019

2: PHÍ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH – NĂM 2020

phi-thay-doi-noi-dung-dkkd-2020-01

phi-thay-doi-noi-dung-dkkd-2020-02

3: BẢNG BÁO PHÍ TƯ VẤN HỢP ĐỒNG – NĂM 2020

phi-tu-van-hop-dong-2019

4: BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT – NĂM 2020

phi-dich-vu-nha-dat-2019-01

   phi-dich-vu-nha-dat-2019-02

5: BẢNG BÁO GIÁ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG – THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI – NĂM 2020

giay-phep-lao-dong-the-tam-tru-cho-nguoi-nuoc-ngoai-2019

6: PHÍ DỊCH VỤ VISA – THỊ THỰC VÀO VIỆT NAM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI – NĂM 2020

phi-dich-vu-vi-sa-thi-thuc-2019