1. Khái niệm “Vốn điều lệ”?

Vốn điều lệ là thuật ngữ thường thấy khi thành lập một doanh nghiệp, nó là tổng giá trị tài sản, là số vốn ban đầu mà những người thành lập sẽ góp vào khi thành lập công ty. Trong quá trình điều hành, công ty có thể sẽ phải tăng, giảm vốn điều lệ tùy vào nhu cầu cần thiết về vốn của công ty.

Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Công ty TNHH 1TV) thì vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản mà chủ sở hữu công ty (cá nhân hoặc tổ chức) đã góp hoặc cam kết góp vào khi thành lập công ty.

Xem Thêm:   Nguồn lực của doanh nghiệp là gì và cách quản lý hiệu quả?

2. Hồ sơ giảm vốn Công ty TNHH 1 TV cần có những gì?

Theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ giảm vốn điều lệ Công ty TNHH 01 TV bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh do người đại diện Công ty ký (theo phụ lục số II-1 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

– Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH 01 TV;

– Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp;

Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khỏa nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

3. Trình tự, thủ tục giảm vốn điều lệ đối với công ty TNHH 01 TV

Bước 1: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên, trong thời gian 10 ngày kể từ ngày có thay đổi, Công ty sẽ phải nộp hồ sơ lên Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi mình có trụ sở chính để làm thủ tục giảm vốn điều lệ.

Hình thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp tại Cơ quan đăng kí kinh doanh hoặc nộp online tại trang dangkykinhdoanh.gov.vn.

Bước 2: Xét tính hợp lệ của hồ sơ

Phòng đăng ký kinh doanh sau khi nhận hồ sơ sẽ xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thủ tục thay đổi giảm vốn điều lệ cho công ty TNHH một thành viên. Trường hợp từ chối thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công ty trong đấy sẽ ghi lý do, yêu cầu bổ sung. sửa đổi hồ sơ (nếu có);

Xem Thêm:   Hành chính doanh nghiệp là gì và tại sao quản lý nó là cực kỳ quan trọng?

Bước 3: Công bố thông tin lên hệ thống Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Sau khi giảm vốn điều lệ thành công, trong thời gian 30 ngày, Công ty có trách nhiệm cập nhật và công bố thông tin thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia. Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp cho Công ty Giấy biên nhận công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.