Blog

Phương Pháp Trích Khấu Hao Tài Sản Mới Nhất Năm 2022

24
Phương pháp trích khấu hao tài sản mới nhất

Hiểu rõ những quy trình, chính sách, điều khoản luật pháp để thực hiện công việc, vận hành doanh nghiệp một cách chính xác và ít rủi ro nhất cho công ty, doanh nghiệp của bạn. Hãy cùng  Luật Vạn Tín tìm hiểu thêm thông tin về Phương pháp trích khấu hao tài sản mới nhất qua bài viết dưới đây nhé.

Bạn đang có những câu hỏi đặt ra đối với vấn đề khấu hao tài sản nhưng chưa tìm được câu trả lời. Sau đây dịch vụ thành lập doanh nghiệp sẽ giải đáp những thắc mắc của bạn. Hãy cùng chúng tôi theo dõi thông tin sau đây.

Vậy, tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định là một loại tư liệu lao động, có thể là hữu hình hoặc vô hình, có thể là một kết cấu độc lập hoặc được cấu thành từ nhiều bộ phận khác nhau tạo thành một hệ thống. Và căn cứ vào điều 3, Thông tư 45/2013/TT-BTC ban hành ngày 25 tháng 04 năm 013, thì tài sản cố định phải thỏa mãn 3 điều kiện sau:
 • Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
 • Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;
 • Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.
Quy định pháp luật về khung thời gian khấu hao tài sản cố định
Vì có thời gian sử dụng dài và tránh việc khấu hao tài sản cố định quá nhanh dẫn đến tính toán không đúng về lợi nhuận khi xác định thuế TNDN. Vì vậy, thời gian trích khấu hao tài sản cố định phải căn cứ vào khung thời gian đã được quy định tại thông tư 45/2013/TT-BTC, cụ thể như sau:
Lưu ý: Khi trích khấu hao tài sản cố định, TUYỆT ĐỐI phải tuân thủ đúng khung thời gian khấu hao tài sản cố định bên trên. Nếu không trích khấu hao đúng khung thời gian bên trên, chi phí khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp sẽ không được tính là chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.
Phương pháp trích khấu hao tài sản mới nhất

Các phương pháp khấu hao tài sản cố định

Căn cứ vào điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC, có 3 phương pháp trích khấu hao tài sản cố định, như sau:

a) Phương pháp khấu hao đường thẳng.

 • Là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh.
 • Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần mức khấu hao các định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đối mới công nghệ. Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị, dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm, thiết bị và phương tiện vận tải, dụng cụ quản lí, súc vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi.
 • Thời gian doanh nghiệp trích dẫn khấu hao nhanh vượt 2 lần so với quy định Tại khung thời gian trích dẫn khấu hao tài sản cố định nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư thì phần vượt mức khấu hao nhanh không được tính vào chi phí hợp lí khi tính thuế thu nhập trong kì.

Phương pháp trích khấu hao tài sản mới nhất

b) Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.

 • Phương pháp khấu hao nhanh theo số dư giảm dần có điều chỉnh được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh.
 • TSCD tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh phải thõa mãn đồng thời các điều kiện sau:
 • Là tài sản cố định đầu tư mới
 • Các loại máy móc, thiết bị, dụng cụ làm việc nghiên cứu, đo lường.

c) Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.

Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp này là các loại máy móc, thiết bị đồng thời thõa mãn các điều kiện sau:

 • Trực tiếp liên quan đến sản xuất sản phẩm
 • Xác định được tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản cố định.
 • Công suất sử dụng thực tế bình quân trong năm tài chính không thể thấp hơn 100% công suất thiết kế.
 • Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
 • Xác định thời gian khấu hao tài sản cố định hữu hình

Phương pháp trích khấu hao tài sản mới nhất

Theo Điều 10 Thông tư 45/2013/TT-BTC thời gian trích khấu hao của tài sản cố định hữu hình được xác định như sau:

Trường hợp 1. Tài sản cố định chưa sử dụng

Đối với tài sản cố định chưa qua sử dụng, doanh nghiệp phải căn cứ vào khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 45/2013/TT-BTC để xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định.

Trường hợp 2. Tài sản cố định đã sử dụng

Đối với tài sản cố định đã qua sử dụng, thời gian trích khấu hao của tài sản cố định được xác định như sau:
Thời gian trích khấu hao=Giá trị hợp lý của TSCĐxThời gian trích khấu hao của TSCĐ mới cùng loại xác định theo Phụ lục 1
Giá bán của TSCĐ cùng loại mới 100% (hoặc của TSCĐ tương đương trên thị trường)
Trong đó:
 • Giá trị hợp lý của tài sản cố định là:
 • Giá mua hoặc trao đổi thực tế (trong trường hợp mua bán, trao đổi),
 • Giá trị còn lại của tài sản cố định hoặc giá trị theo đánh giá của tổ chức có chức năng thẩm định giá (trong trường hợp được cho, được biếu, được tặng, được cấp, được điều chuyển đến) và các trường hợp khác.

Phương pháp trích khấu hao tài sản mới nhất

Xác định thời gian trích khấu hao tài sản cố định vô hình

 • Theo Điều 11 Thông tư 45/2013/TT-BTC thời gian trích khấu hao tài sản cố định vô hình được xác định như sau:
 • Doanh nghiệp tự xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định vô hình nhưng tối đa không quá 20 năm.
 • Đối với tài sản cố định vô hình là giá trị quyền sử dụng đất có thời hạn, quyền sử dụng đất thuê, thời gian trích khấu hao là thời gian được phép sử dụng đất của doanh nghiệp.
 • Đối với tài sản cố định vô hình là quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền đối với giống cây trồng, thì thời gian trích khấu hao là thời hạn bảo hộ được ghi trên văn bằng bảo hộ theo quy định (không được tính thời hạn bảo hộ được gia hạn thêm).

Bạn đang theo dõi bài viết Phương pháp trích khấu hao tài sản mới nhất Nếu có những thắc mắc hay góp ý gì hãy đừng ngần ngại liên hệ ngay tới Luật Vạn Tín để được tư vấn chính xác và chi tiết nhất nhé. Chúc các bạn thành công.

0 ( 0 bình chọn )

Luật Vạn Tin – Luật Sư Tư Vấn Pháp Lý Chuyên Nghiệp

https://thuviendoanhnghiep.vn
Luật Vạn Tin cung cấp thủ tục, tại liệu, biểu mẫu, thư viện luật mới nhất bạn sẽ được tư vấn các thủ tục pháp lý thật chuyên nghiệp, uy tín và hiệu quả đầy đủ nhất.

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Xem thêm