Tin tức |

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

Tin tức pháp luật

Năm 2021, doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải nộp lệ phí môn bài?

12/01/2021
Năm 2021, doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải nộp lệ phí môn bài?

Những vấn đề cần lưu ý trước khi thành lập doanh nghiệp

11/01/2021
Những vấn đề cần lưu ý trước khi thành lập doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài cho năm 2021 chậm nhất là 30/01/2021

08/01/2021
Doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài cho năm 2021 chậm nhất là 30/01/2021

Quy định mới về chấm dứt hợp đồng lao động năm 2021

06/01/2021
Quy định mới về chấm dứt hợp đồng lao động năm 2021

Mức lương tối thiểu vùng năm 2021 và sự ảnh hưởng đến doanh nghiệp

05/01/2021
Mức lương tối thiểu vùng năm 2021 và sự ảnh hưởng đến doanh nghiệp

5 điểm mới về thử việc được áp dụng từ 01/01/2021

31/12/2020
5 điểm mới về thử việc được áp dụng từ 01/01/2021

Quy định mới nổi bật trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng lao động

29/12/2020
Quy định mới nổi bật trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng lao động

Năm 2021, doanh nghiệp có phải trả tiền lương cho phép năm không dùng hết không?

28/12/2020
Năm 2021, doanh nghiệp có phải trả tiền lương cho phép năm không dùng hết không?

Năm 2021, chậm nộp hồ sơ khai thuế, doanh nghiệp bị phạt lên đến 25 triệu đồng

25/12/2020
Năm 2021, chậm nộp hồ sơ khai thuế, doanh nghiệp bị phạt lên đến 25 triệu đồng

Có bắt buộc trả lương tháng 13 cho người lao động không?

24/12/2020
Có bắt buộc trả lương tháng 13 cho người lao động không?

Các công việc pháp lý mà doanh nghiệp phải thực hiện trước khi nghỉ tết nguyên đán năm 2021

23/12/2020
Các công việc pháp lý mà doanh nghiệp phải thực hiện trước khi nghỉ tết nguyên đán năm 2021

Quy định mới nhất về “bán rượu tiêu dùng tại chỗ"

22/12/2020
Quy định mới nhất về “bán rượu tiêu dùng tại chỗ"

Chưa bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/11/2020, doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn giấy đến hết 30/06/2022

19/11/2020
Chưa bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/11/2020, doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn giấy đến hết 30/06/2022

Quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động định kỳ

18/11/2020
Quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động định kỳ

Một số lưu ý cho doanh nghiệp khi chi trả lương cho người lao động kể từ ngày 01/01/2021

04/11/2020
Một số lưu ý cho doanh nghiệp khi chi trả lương cho người lao động kể từ ngày 01/01/2021

Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện trong tháng 11/2020

03/11/2020
Các công việc doanh nghiệp cần thực hiện trong tháng 11/2020...

CĂN CỨ LÀM PHÁT SINH TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG:PHẢI CÓ THIỆT HẠI

12/04/2019 133
Trong thực tế, không hiếm khi gặp trường hợp một bên cho rằng bên kia đã vi phạm hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng liệu có được chấp nhận không khi không chứng minh được thiệt hại?

CĂN CỨ LÀM PHẢT SINH TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG: PHẢI CÓ VI PHẠM

11/04/2019 194
Trong thực tế, chúng ta thường xuyên gặp trường hợp một bên trong hợp đồng cho rằng bên kia vi phạm hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trong điều kiện nào thì yêu cầu này được chấp nhận?

ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHUYỂN GIAO QUYỀN YÊU CẦU RÀNG BUỘC BÊN CÓ NGHĨA VỤ

08/04/2019 184
Từ quan hệ hợp đồng, có nhiều nghĩa vụ được hình thành, trong đó có nghĩa vụ bồi thường do vi phạm hợp đồng. Trong vụ việc trên, từ hợp đồng cho mượn tài sản, Bên mượn tài sản phải bồi thường thiệt hại cho Bên cho mượn tài sản. Từ nghĩa vụ này, hình thành một quyền yêu cầu bồi thường của Bên cho mượn. Sau đó, Bên cho mượn chuyển giao theo thỏa thuận quyền yêu cầu này cho người khác và câu hỏi đặt ra là việc chuyển giao này có ràng buộc bên phải bồi thường không?

ĐỀ NGHỊ VÀ CHẤP NHẬN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI HỢP ĐỒNG

05/04/2019 148
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, không hiếm trường hợp các bên đưa ra những đề xuất, trao đổi theo hướng làm thay đổi những nội dung mà các bên đã giao kết. Những đề xuất, trao đổi này được xử lý như thế nào?

GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA GIẤY TỜ ĐƯỢC LẬP KHI THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

05/04/2019 157
 Sau khi hợp đồng được giao kết hợp pháp, các bên chuyển sang giai đoạn thực hiện hợp đồng. Trong giai đoạn này, điều rất phổ biến là thành viên của một bên (có chức vụ, như là người quản lý, nhưng không là đại diện theo pháp luật) xác lập các chứng từ. Câu hỏi đặt ra là các chứng từ này có ràng buộc phía người lập ra không?

TRƯỜNG HỢP THƯ TỪ DO NHÂN VIÊN GỬI RÀNG BUỘC DOANH NGHIỆP

05/04/2019 139
Trong quá trình giao kết cũng như thực hiện hợp đồng, thường xuyên nhân viên của doanh nghiệp trao đổi với đối tác và câu hỏi đặt ra là các trao đổi của nhân viên doanh nghiệp có giá trị pháp lý ràng buộc doanh nghiệp hay không ?

TRƯỜNG HỢP THƯ TỪ DO NHÂN VIÊN GỬI KHÔNG RÀNG BUỘC DOANH NGHIỆP

05/04/2019 145
Trong quá trình giao kết cũng như thực hiện hợp đồng, thường xuyên nhân viên của doanh nghiệp trao đổi thư từ với đối tác. Không hiếm trường hợp đối tác của doanh nghiệp có nhân viên gửi thư khai thác thư này để biện hộ cho quyền lợi của mình. Câu hỏi đặt ra là các thư từ trao đổi của nhân viên doanh nghiệp có giá trị pháp lý ràng buộc doanh nghiệp không?

THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN

05/04/2019 146
Hiện nay, không hiếm hợp đồng làm phát sinh nghĩa vụ thông tin và các bên tranh chấp với nhau về việc nghĩa vụ này đã được thực hiện đúng hay chưa.

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ SAU KHI XÁC LẬP GIAO DỊCH

02/04/2019 163
Trong thực tế, không hiếm trường hợp sau khi xác lập giao dịch thì một bên thay đổi địa chỉ so với địa chỉ đã giao dịch. Trong trường hợp này, Điều 284 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định “khi bên có quyền thay đổi nơi cư trú hoặc trụ sở thì phải báo cho bên có nghĩa vụ phải chịu chi phí tăng lên do việc thay đổi nơi cư trú hoặc trụ sở, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

CÁC NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHỈNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

02/04/2019 168
Sau khi hợp đồng được giao kết, các bên phải tiến hành thực hiện hợp đồng. Việc thực hiện hợp đồng này phải tuân thủ những nguyên tắc nào ?

ÁP DỤNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VÀO VIỆC GIẢI THÍCH HỢP ĐỒNG

22/03/2019 157
Doanh nghiệp cần biết rằng nếu một thuật ngữ, một khái niệm trong hợp đồng mà các bên có tranh chấp và thuật ngữ này, khái niệm này đã được làm rõ trong quy phạm pháp luật thì nhiều khả năng cơ quan tài phán sẽ sử dụng nội hàm của thuật ngữ, khái niệm trong quy phạm pháp luật.

GIẢI THÍCH HỢP ĐỒNG DỰA TRÊN THÔNG TIN TIỀN HỢP ĐỒNG

22/03/2019 174
Bài học kinh nghiệm: Trong thực tế, chúng ta thường xuyên gặp trường hợp các bên trong hợp đồng không thống nhất với nhau về một nội dung của hợp đồng nên cần phải giải thích. Khi giải thích, cơ quan tài phán có được sử dụng những thông tin trong giai đoạn đàm phán (tức tiền hợp đồng) đề giải thích hợp đồng không ?

TƯ CÁCH PHÁP NHÂN CỦA ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI

21/03/2019 158
Khi xác lập giao dịch với đối tác nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam không thể xem xét tư cách pháp nhân của doanh nghiệp trên cơ sở các quy định về tư cách pháp nhân được áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam. Việc đánh giá tư cách pháp nhân của doanh nghiệp nước ngoài cần được tiến hành trên cơ sở pháp luật nước ngoài có liên quan.

HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG CÓ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI VIỆC ĐĂNG KÝ KINH DOANH ?

21/03/2019 149
 Bài học kinh nghiệm: Trong thực tế kinh doanh, đôi khi gặp hoàn cảnh theo đó một bên trong hợp đồng cho rằng hợp đồng vô hiệu vì hợp đồng này không nằm trong nội dung đăng ký doanh nghiệp của đối tác. Liệu hợp đồng có vô hiệu vì lý do vừa nêu ?

GIAO DỊCH NGOẠI TỆ CÓ HỢP PHÁP HAY KHÔNG ?

21/03/2019 183
Trong thực tế, chúng ta thường xuyên gặp các bên trong hợp đồng thỏa thuận sử dụng ngoại tệ như đồng USD nhưng thanh toán bằng đồng Việt Nam. Ở đây, các bên thỏa thuận ngoại tệ cho việc tính toán và không sử dụng ngoại tệ để thanh toán và không sử dụng ngoại tệ để thanh toán (và thanh toán bằng đồng Việt Nam). Trong trường hợp này hợp đồng có vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật không?

KHÔNG CÓ CON DẤU THÌ HỢP ĐỒNG LIỆU CÓ HIỆU LỰC ?

21/03/2019 153
Doanh nghiệp có thể sử dụng con dấu trong những giao dịch nhưng việc không sử dụng con dấu cho giao dịch không làm ảnh hưởng tới giá trị pháp lý của giao dịch trừ trường hợp “các bên giao dịch có thỏa thuận về sử dụng con dấu như khoản 4 Điều 44 Luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2014 quy định.

QUY ĐỊNH NỘI BỘ CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỐI TÁC ?

21/03/2019 251
Bài học kinh nghiệm:Không hiếm trường hợp điều lệ của doanh nghiệp đưa ra những câu giới hạn cho người có thẩm quyền của mình và câu hỏi đặt ra là giới hạn này có ràng buộc đối tác không?

KHÔNG PHẢI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THÌ CÓ ĐƯỢC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG ?

21/03/2019 183
Bài học kinh nghiêm: Trong thực tế, khổng hiếm trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không tham gia vào việc xác lập giao dịch mà một người khác tham gia vào xác lập giao dịch nhưng không thấy có ủy quyền. Trong trường hợp như vậy, giao dịch ràng buộc doanh nghiệp không?

TÁCH BẠCH GIỮA VIỆC UỶ QUYỀN CHO CÁ NHÂN HAY TỔ CHỨC ?

20/03/2019 158
Theo Điều 139 Bộ luật dân sự 2005, “đại diện là việc một người (sau đây gọi là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của người khác (sau đây gọi là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch đân sự trong phạm vi đại diện”. Liên quan đến người đại diện theo ủy quyền, khoản 1 Điều 143 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định “người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền, trừ trường hợp pháp luật có quy định giao dịch dân sự phảo do người đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện”. Từ quy định này, thực tiễn ở Việt Nam theo hướng, trừ trường hợp pháp luật quy định khác, người đại diện theo ủy quyền không thể là tổ chức (pháp nhân) mà chỉ có thể là cá nhân. Vậy, trong vụ việc nêu trên, ai là người đại diện theo ủy quyên của Nguyên đơn?

GIAO DỊCH ĐƯỢC KÝ KẾT BỞI CHI NHÁNH CÓ RÀNG BUỘC PHÁP NHÂN ?

20/03/2019 168
Đa phần doanh nghiệp hiện nay hoạt động với tư cách một pháp nhân và rất nhiều pháp nhân hoạt động theo cơ chế chi nhánh theo luật hiện hành, “chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền” (khoản 3 Điều 92 Bộ luật dân sự năm 2005). Thực tế, không hiếm trường hợp chi nhánh xác lập giao dịch và câu hỏi đặt ra là khi nào giao dịch này ràng buộc doanh nghiệp - pháp nhân?

GIAO KẾT HỢP ĐỒNG BỞI NGƯỜI ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

20/03/2019 194
Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân buộc phải tham gia vào các giao dịch thông qua người đại diện. Người này có thể là đại diện theo pháp luật hay đại diện theo ủy quyền như khoản 3 Điều 86 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định: “Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của pháp nhân nhân danh pháp nhân trong quan hệ dân sự”. Khi giao dịch do người đại diện xác lập một cách hợp pháp thì giao dịch này ràng buộc người được đại diện trên cơ sở khoản 4 Điều 139 Bộ luật dân sự năm 2005, theo đó: “Người đại diện có quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự do người đại diện xác lập”.

Sửa đổi - Bổ sung một số nội dung về hợp đồng lao động

13/11/2018
NGHỊ ĐỊNH 148/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Doanh nghiệp tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động

06/11/2018
Ngày 17/10/2018 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH quy định về việc tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp.

Lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm bắt buộc

30/10/2018
Ngày 15/10/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Khi nào doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử

27/10/2018
Ngày 12 tháng 9 năm 2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về việc sử dụng hoá đơn điện tử khi kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

Doanh nghiệp siêu nhỏ không cần phải xây dựng thang lương bảng lương

18/10/2018
Ngày 13 tháng 09 năm 2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2012 về tiền lương.

MỘT SỐ THAY ĐỔI VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 10-10-2018

08/10/2018
Ngày 23/8/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Một vài ý tưởng cho phong trào khởi nghiệp ở Việt Nam

16/09/2018
Năm 2016 được xem là năm đánh dấu mốc cho phong trào khởi nghiệp tại Việt Nam. Từ tháng 5/2016 đến nay, phong trào khởi nghiệp trở thành làn sóng phát triển mạnh mẽ trong toàn dân, toàn ngành, toàn giới, đặc biệt ở các bạn trẻ, phong trào khởi nghiệp trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tất cả chúng ta đều cảm nhận được phong trào khởi nghiệp đang lan tỏa hừng hực khắp nơi trên đất nước.

Giới thiệu Luật Vạn Tín

16/09/2018
LUẬT VẠN TÍN được thành lập bởi các Luật sư là những người có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, giải quyết tranh chấp cùng với sự cộng tác và cố vấn của các cựu Thẩm phán làm việc tại Tòa án đã về hưu chuyển công tác sang hành nghề Luật sư và các chuyên gia pháp lý dày dạn kinh nghiệm trong việc giải quyết các tranh chấp về thương mại, hình sự, dân sự, hôn nhân – gia đình, tranh chấp tài sản,… tại các Tòa án trên khắp cả nước.

Lợi ích của thư viện doanh nghiệp

16/09/2018
Với Thư viện doanh nghiệp, các Doanh nghiệp không còn mất nhiều thời gian, công sức để ngồi soạn thảo ra các văn bản, biểu mẫu, quy trình nội bộ sao cho vừa đúng quy định pháp luật, vừa đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp....