Điều khoản |

Điêu Khoản

QUY ĐỊNH ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEB 

THƯ VIỆN DOANH NGHIỆP TRỰC TUYẾN

Phần 1: Tổng quan

Trang Web www.thuviendoanhnghiep.vn và tất cả các link (“website”) và các tài liệu về gói dịch vụ trực tuyến khác đều thuộc sở hữu và được vận hành bởi Công ty Luật TNHH Vạn Tín, và được tiếp cận bởi các bạn (“Người dùng”) theo các Điều khoản như được mô tả dưới đây (“Điều khoản sử dụng”).

Sau đây là các điều khoản của thỏa thuận pháp lý giữa Người dùng và Luật Vạn Tín. Bằng cách truy cập, lướt web hoặc sử dụng trang web này và các sản phẩm trực tuyến liên quan, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này và sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện, bạn sẽ không thể truy cập trang web, hoặc sử dụng nội dung hoặc bất kỳ dịch vụ / sản phẩm được cung cấp bởi Công ty.

Luật Vạn Tín có thể sửa đổi các Điều khoản Sử dụng và bất kỳ thông tin nào khác trong trang web này hoặc các sản phẩm liên quan vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo đến bạn bằng cách cập nhật bài đăng, chỉnh sửa nội dung, gói dịch vụ ... Luật Vạn Tín cũng có thể cải tiến hoặc thay đổi sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình được mô tả trong trang web này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho người dùng biết.

Phần 2: Dịch vụ

Các dịch vụ do THƯ VIỆN  DOANH NGHIỆP TRỰC TUYẾN cung cấp bao gồm:

 • Xem hướng dẫn, tư vấn pháp lý khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp, hoạt động quản lý doanh nghiệp và phân chia lợi nhuận;

 • Xem các kiến thức chuyên sâu dành cho khởi nghiệp;

 • Xem các thủ tục pháp lý, hướng dẫn thành lập doanh nghiệp, khai báo thuế ban đầu, phát hành hóa đơn;

 • Xem các thủ tục pháp lý và tư vấn pháp luật về tuyển dụng và quản lý lao động;

 • Xem các thủ tục pháp lý và tư vấn pháp luật về kinh doanh hàng hóa dịch vụ;

 • Xem các hướng dẫn và tư vấn pháp luật về ký kết các loại hợp đồng dành cho Doanh nghiệp;

 • Xem các hướng dẫn và tư vấn pháp luật về việc bán hàng hóa/ dịch vụ và hoạch toán doanh thu bán hàng hóa dịch vụ hợp pháp;

 • Xem các hướng dẫn và tư vấn pháp luật về hoạch toán các loại chi phí của doanh nghiệp;

 • Xem các hướng dẫn và tư vấn pháp luật về nộp các loại thuế - lệ phí của doanh nghiệp;

 • Xem các hướng dẫn và tư vấn pháp luật về phân chia lợi nhuận của doanh nghiệp;

 • Xem các giải đáp tình huống pháp luật theo yêu cầu của khách hàng

 • Xem cập nhật văn bản pháp luật dành riêng cho Doanh nghiệp

 • Xem tin tức kinh doanh dành riêng cho Doanh nghiệp

 • Tra cứu hơn 1.000 quy trình, thủ tục hành chính của các cơ quan Nhà nước.

 • Tra cứu hơn 2.000 quy trình, quy chế nội bộ Doanh nghiệp;

 • Tải miễn phí các biểu mẫu liên quan các thủ tục hành chính của cơ quan Nhà nước.

 • Tải miễn phí các mẫu văn bản, các mẫu Hợp đồng thông dụng đã được Luật sư tư vấn.

 • Được tư vấn về các quy trình, thủ tục hành chính, cách áp dụng biểu mẫu và hợp đồng hoặc các vấn đề pháp lý khác của Doanh nghiệp qua tổng đài 19006558.

 • Được kiểm tra, rà soát và tư vấn các Hợp đồng, quy trình, văn bản để áp dụng trong nội bộ Doanh nghiệp với mức phí theo biểu phí.

 • Tải mẫu hợp đồng, quy trình, quy chế (tiếng Việt, tiếng Anh) có tính phí theo biểu phí của từng lượt tải.

 • Được tư vấn và chỉnh sửa mẫu văn bản/quy trình/quy chế/ Hợp đồng cho phù hợp với nhu cầu của từng Doanh nghiệp theo biểu phí của Luật Vạn Tín.

Phần 3: Trách nhiệm của Người dùng

Khi sử dụng THƯ VIỆN DOANH NGHIỆP TRỰC TUYẾN đòi hỏi Người dùng phải đăng ký Tên Thành viên, Mật khẩu, Email, số điện thoại và một số thông tin cá nhân trước khi sử dụng. Các thông tin này phải chính xác, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của Người dùng.

Khi muốn thay đổi về thông tin đã đăng ký (Tên Thành viên, người đứng tên sử dụng, Email, số điện thoại), người dùng phải thay đổi tại phần Thông tin tài khoản;

Người dùng tự bảo mật Tên thành viên và Mật khẩu. THƯ VIỆN DOANH NGHIỆP TRỰC TUYẾN sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp mật khẩu bị thay đổi do người dùng tiết lộ, hoặc cho nhiều người cùng sử dụng chung.

Mỗi Tên Thành viên được đăng ký cho một cá nhân, đơn vị cụ thể. Do vậy, THƯ VIỆN DOANH NGHIỆP TRỰC TUYẾN có quyền hạn chế tại một thời điểm thì 1 Thuê bao Cá Nhân chỉ có 1 người dùng và 1 Thuê bao Doanh nghiệp có số người dùng theo đăng ký;

Phần 4: Giới hạn quyền của Người dùng

Quyền của Người dùng bị giới hạn bởi các quy định dưới đây:

 1. Không được sao chép, bán, cho thuê lại quyền sử dụng, hoặc cung cấp Tên Thành viên và Mật khẩu cho một bên thứ ba sử dụng.

 2. Không được phép sử dụng thông tin, dữ liệu từ THƯ VIỆN DOANH NGHIỆP TRỰC TUYẾN để phát triển thành (toàn bộ hoặc một phần) hệ thống lưu trữ và tra cứu khác nhằm mục đích thương mại, bao gồm: bán, cho thuê hoặc hình thức thương mại khác.

 3. Bản quyền: Tất cả nội dung trên trang web đều là tài sản của Luật Vạn Tín hoặc được cấp phép cho Luật Vạn Tín sử dụng và được bảo vệ hợp pháp về bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác.

 4. Trang web này và tất cả các nội dung trong trang này không được sao chép, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, phân phối, hoặc sử dụng cho việc tạo ra sản phẩm phái sinh mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Luật Vạn Tín, ngoại trừ việc Luật Vạn Tín cấp cho bạn quyền không độc quyền, chuyển nhượng, hạn chế quyền truy cập và hiển thị các trang Web chỉ trên máy tính của bạn và chỉ để sử dụng. Sự cho phép này tùy thuộc vào việc bạn không sửa đổi nội dung được hiển thị trên trang này, giữ nguyên bản quyền và quyển sở hữu khác và chấp nhận bất kỳ điều khoản, điều kiện và thông báo nào đi kèm với nội dung hoặc được nêu ra trong trang web này.

Phần 5: Miễn trừ trách nhiệm của THƯ VIỆN DOANH NGHIỆP TRỰC TUYẾN

 1. Website này và các tài liệu, sản phẩm thông tin, phần mềm, chương trình và dịch vụ kèm theo đều được cung cấp "nguyên hiện trạng" mà không được đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm ngụ ý về tính thương mại cho mục đích cụ thể và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu khác cũng như từ chối một cách rõ ràng đến mức độ tối đa mà pháp luật cho phép tất cả các bảo đảm hoặc đại diện rõ ràng, ngụ ý, và theo luật định.

 2. Thông tin được tìm thấy tại www.thuviendoanhnghiep.vn hoặc các tài liệu liên quan khác thuộc Công ty Luật Vạn Tín không phải lúc nào cũng được cập nhật thường xuyên. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì nguồn thông tin của trang web này, nhưng đôi khi chúng sẽ trở nên lỗi thời, không chính xác, có sai sót hoặc là không phù hợp. Do đó Thông tin này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn, hỗ trợ người dùng thực hiện. Những thông tin này sẽ không được xem là thay thế cho lời khuyên và / hoặc thông tin chuyên môn, vì hoàn cảnh có thể thay đổi và mục đích của mọi người là khác nhau. Bạn không nên hành động hoặc chỉ dựa vào thông tin này mà không tham khảo qua lời khuyên chuyên môn.  Đừng cố gắng thực hiện bất kỳ hành động, giải pháp, biện pháp khắc phục hoặc hướng dẫn nào được tìm thấy trên trang web này mà bỏ qua việc tham vấn với chuyên gia có trình độ chuyên môn.

 3. Trong bất kỳ trường hợp nào, Luật Vạn Tín sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ việc sử dụng nào gây ra mất mát, gián đoạn kinh doanh, thiệt hại ngẫu nhiên,  do hậu quả hoặc gián tiếp, hoặc mất lợi nhuận, thu nhập, thiện chí, khả năng sử dụng, cơ hội, hoặc khả năng tiết kiệm, hoặc mất mát của dữ liệu, hoặc những thiệt hại điển hình hoặc do trừng phạt, cho dù phát sinh từ vi phạm hợp đồng, sơ suất hoặc bất kỳ hành vi khác, theo lẽ công bằng hay dưới một khoản bồi thường, bảo hành hoặc bằng cách khác từ việc bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào liên quan đến trang web này.

Phần 6: Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này sẽ mô tả cách mà Luật Vạn Tín sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn sử dụng trang web này. Luật Vạn Tín cam kết, đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật.

 1. Mục đích và phạm vi thu thập: Việc thu thập thông tin Người Dùng trên website www.thuviendoanhnghiep.vn bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ Người dùng,… Đây là các thông tin mà thuviendoanhnghiep.vn cần Người Dùng cung cấp bắt buộc khi gửi liên hệ về cho www.thuviendoanhnghiep.vn để thực hiện việc hỏi đáp, nhờ hỗ trợ, tư vấn các gói dịch vụ có trên trang www.thuviendoanhnghiep.vn hoặc các yêu cầu cần thiết khác liên quan đến dịch vụ.

 2. Người dùng tự bảo mật Tên thành viên và Mật khẩu. THƯ VIỆN DOANH NGHIỆP TRỰC TUYẾN sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp mật khẩu bị thay đổi do người dùng tiết lộ, hoặc cho nhiều người cùng sử dụng chung.Phạm vi sử dụng thông tin

 3. Phạm vi sử dụng thông tin: Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin để bạn xác nhận khi sử dụng trang web này, bạn có thể yên tâm rằng thông tin đó được sử dụng phù hợp với bản cam kết bảo mật này. Luật Vạn Tín yêu cầu cung cấp các thông tin này để biết rõ nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn, đặc biệt vì những lý do sau:

  1. Không sử dụng thông tin cá nhân của Người Dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại www.thuviendoanhnghiep.vn Khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp cần điều tra, xác minh.

  2. Theo thời gian, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để liên lạc với bạn vì mục đích nghiên cứu thị trường hoặc các trường hợp đặc biệt khác. Chúng tôi có thể liên lạc với bạn bằng email, điện thoại, fax hoặc thư. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để điều chỉnh trang web theo sở thích của bạn.

  3. Theo định kỳ, chúng tôi có thể sẽ gửi những email về các khuyến mãi sản phẩm mới, khuyến mãi đặc biệt hoặc các thông tin khác mà chúng tôi cho rằng bạn sẽ thấy thích thú khi sử dụng địa chỉ email mà bạn cung cấp.

  • Chúng tôi sử dụng thông tin đó để cải tiến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

 4. Thời gian lưu trữ thông tin: Dữ liệu cá nhân của Người Dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ .Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Người Dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của www.thuviendoanhnghiep.vn

 5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân: 

  CÔNG TY LUẬT TNHH VẠN TÍN

  Địa chỉ số: Phòng X04.33, Tầng 4, Sunrise City – North Tower, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

  Điện thoại: 028.7306.0888

  E-mail: info@luatvantin.com.vn

 6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình: 

  • Người Dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu www.thuviendoanhnghiep.com thực hiện việc này.

  • Người Dùng có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin cá nhân đề nghị liên hệ Ban quản trị của website www.thuviendoanhnghiep.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, www.thuviendoanhnghiep.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của Người Dùng tùy theo mức độ, www.thuviendoanhnghiep.com sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

 7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

  • Thông tin cá nhân của Người Dùng trên www.thuviendoanhnghiep.com được www.thuviendoanhnghiep.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.thuviendoanhnghiep.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người Dùng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Người Dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ Người Dùng.

  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, www.thuviendoanhnghiep.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết

  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Người Dùng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên www.thuviendoanhnghiep.vn.

  •  www.thuviendoanhnghiep.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký mua hàng, sử dụng dịch vụ tại  www.thuviendoanhnghiep.com  phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,…, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.  www.thuviendoanhnghiep.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người Dùng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Người Dùng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Phần 7: Thông tin khác

Khi bạn đăng ký với Luật Vạn Tín, nghĩa là bạn đã đồng ý cho chúng tôi lấy địa chỉ E-mail của bạn với một mục đích duy nhất là thông báo cập nhật thông tin mới của web thuviendoanhnghiep và thỉnh thoảng gửi email khuyến mãi sản phẩm hoặc các khuyến mãi đặc biệt. Bạn có thể hủy đăng ký tất cả các E-mail khuyến mãi nếu bạn cho rằng bạn không muốn nhận loại thông tin này nữa. Theo chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi không bao giờ cung cấp thông tin của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào. Thông tin của người dùng sẽ được chúng tôi lưu trữ một cách an toàn và sẽ không bị cung cấp bất cứ lúc nào, ngoại trừ theo quy định pháp luật

Phần 8: Xử lý vi phạm

THƯ VIỆN DOANH NGHIỆP TRỰC TUYẾN có quyền áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm mà pháp luật cho phép nếu Người dùng vi phạm các quy định tại Quy định sử dụng chung này.

Quy định này chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Bất kỳ hành vi nào làm phát sinh trách nhiệm và khiếu nại liên quan đến Quy định này sẽ được giải quyết tại Tòa án Nhân dân có thẩm quyền.

Các thông báo và khuyến cáo trên THƯ VIỆN DOANH NGHIỆP TRỰC TUYẾN sau này là bộ phận bổ sung cho Quy định điều kiện sử dụng.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Quy định này, cũng như thông báo và khuyến cáo về sau, không hợp pháp, vô hiệu và/hoặc không thể thi hành được, thì điều khoản đó sẽ được coi là tách biệt khỏi những điều khoản còn lại của Quy định, và không ảnh hưởng đến hiệu lực cũng như khả năng thi hành của các điều khoản còn lại.

Thỏa ước này có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.