Thủ tục xin giấy phép Sản xuất Thuốc thú y |

Thủ tục xin giấy phép Sản xuất Thuốc thú y

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y

Tại sao phải thực hiện Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y?

 • Sau khi thành lập cơ sở sản xuất thuốc ý. Để hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, Chủ cơ sở cần phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y

Từ khóa: Thủ tục xin giấy phép Sản xuất Thuốc thú y

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y gồm (Điều 96.1 Luật thú y 2015):

 • Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y theo Mẫu;

 • Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật theo Mẫu (Điều 90 Luật thú y 2015)

  • Về địa điểm, nhà xưởng, kho thuốc bảo đảm diện tích, khoảng cách an toàn cho người, vật nuôi và môi trường

  • Trang thiết bị phù hợp với quy mô sản xuất, kiểm tra chất lượng đối với từng loại thuốc thú y;

  • Hệ thống xử lý nước thải, chất thải

  • Người trực tiếp quản lý sản xuất, kiểm nghiệm thuốc thú y phải có Chứng chỉ hành nghề thú y về sản xuất, kiểm nghiệm thuốc thú y;

  • Người trực tiếp sản xuất thuốc thú y phải được tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn

 • Danh sách các loại thuốc thú y sản xuất;

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

 • Chứng chỉ hành nghề thú y;

 • Bản sao văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

I. Loại thủ tục:

 • Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y.

II. Trình tự thực hiện:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Bước 3:Kiểm tra điều kiện của cơ sở sản xuất thuốc thú y (Điều 96.2.b Luật thú y 2015)

  • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Thú y kiểm tra điều kiện của cơ sở sản xuất

 • Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y (Điều 96.2.b Luật thú y 2015)

  • Nếu đủ điều kiện thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y

CƠ QUAN THẨM QUYỀN

 • Nộp hồ sơ tại Cục thú y sở tại.

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

 • 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

LỆ PHÍ NỘP HỒ SƠ

Phí kiểm tra điều kiện sản xuất thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản:

 • Cơ sở mới thành lập có 1 dây chuyền (hoặc 1 phân xưởng): 1.025.000 đồng.

 • Cơ sở mới thành lập có từ 2 dây chuyền (hoặc 2 phân xưởng) trở lên: 1.300.000 đồng.

Căn cứ pháp lý: STT 5.1 Biểu phí trong công tác thú y Thông tư số 285/2016/TT-BTC.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

 1. Đơn đăng kí đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y.

 2. Thuyết minh cơ sở vật chất.

 3. Thông tư số 285/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Mức phạt vi phạm:

 • Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất.

Căn cứ pháp lý: Điều 15.7 nghị định 119/2013/NĐ-CP.