Thủ tục xin giấy phép Kinh doanh Trường mầm non |

Thủ tục xin giấy phép Kinh doanh Trường mầm non

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH TRƯỜNG MẦM NON

I. Tại sao phải thực hiện Thủ tục đề nghị Cho phép hoạt động giáo dục?

 • Sau khi thành lập trường mầm non, cần phải thực hiện thủ tục đề nghị Cho phép hoạt động giáo dục để trường mầm non đi vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật

II. Điều kiện để nhà trường, nhà trẻ được cấp phép hoạt động giáo dục:

Nhà trường, nhà trẻ được phép hoạt động giáo dục khi có đủ các điều kiện sau:

 • Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ;

 • Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị bảo đảm đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

 • Địa điểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy và người lao động;

 • Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

 • Có Chương trình giáo dục mầm non và tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 • Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và tổ chức các hoạt động giáo dục

 • Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

 • Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.

Căn cứ pháp lý: Điều 8.2 văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT.

Từ khóa: Thủ tục xin giấy phép Kinh doanh Trường mầm non

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

Hồ sơ đề nghị Cho phép hoạt động giáo dục gồm :

 • Bản sao chứng thực Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ;

 • Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;

 • Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập nhà trường, nhà trẻ: Cần làm rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện: các điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, tài chính;

 • Danh sách đội ngũ giáo viên

 • Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Trưởng các phòng, ban, tổ chuyên môn

 • Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

 • Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị - Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở nhà trường, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 5 (năm) năm;

 • Các văn bản pháp lý xác nhận về số tiền hiện có do nhà trường, nhà trẻ đang quản lý; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động của nhà trường, nhà trẻ trong giai đoạn 5 năm, bắt đầu từ khi nhà trường, nhà trẻ được tuyển sinh.

 • Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhà trẻ.

Căn cứ pháp lý: Điều 10.2.a văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

I. Loại thủ tục:

 • Thủ tục đề nghị Cho phép hoạt động giáo dục.

II. Trình tự thực hiện:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Bước 3: Thẩm định thực tế tại nhà trường, nhà trẻ.

  • Sau khi tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ đã đầy đủ, Phòng giáo dục và đào tạo ra thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại nhà trường, nhà trẻ.

  • Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định thực tế, phòng giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan tổ chức thẩm định thực tế.

 • Bước 4: Ra Quyết định cho phép hoạt động giáo dục  

Căn cứ pháp lý: Điều 10.2.b văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT.

CƠ QUAN THẨM QUYỀN

 • Nộp hồ sơ tại Phòng giáo dục và đào tạo.

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

 • 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại nhà trường, nhà trẻ.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

 1. Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ban hành điều lệ trường mầm non.

 2. Điều 6.4.a nghị định số 138/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Mức phạt vi phạm:

 • Phạt tiền đối với hành vi tổ chức hoạt động giáo dục khi chưa được phép hoạt động : Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động giáo dục mầm non;

Căn cứ pháp lý: Điều 6.4.a nghị định số 138/2013/NĐ-CP.