Thủ tục xin giấy phép kinh doanh Lữ hành quốc tế |

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh Lữ hành quốc tế

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

I. Tại sao phải thực hiện Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế ?

 • Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Chỉ khi được cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế và thực hiện thủ tục thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp mới có thể hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế một cách hợp pháp

II. Điều kiện kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế như thế nào?

 • Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp.

 • Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh bao gồm:

  • Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

  • Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài;

  • Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

 • Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

 • Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

 • Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ:

  • Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế phải ký quỹ theo đúng quy định. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp phải gửi vào tài khoản tại ngân hàng và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật.

  • Mức ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế:

   • 250.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

   • 500.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

  • Tiền kí quỹ được sử dụng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh lữ hành.

Căn cứ pháp lý: Điều 47 Luật du lịch 2005; Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 180/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 92/2007/NĐ-CPngày 01 tháng 6 năm 2007 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật du lịch.

Từ khóa: Thủ tục xin giấy phép kinh doanh Lữ hành quốc tế

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

Hồ sơ đăng kí kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo Mẫu 1.

 • Bản sao có chứng thực:

  • Giấy đăng ký kinh doanh,

  • Phương án kinh doanh lữ hành theo Mẫu 2. 

  • Chương trình du lịch cho khách quốc tế,

  • Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành,

  • Thẻ hướng dẫn viên

  • Hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành, giấy chứng nhận tiền ký quỹ.

Căn cứ pháp lý: Điều 48 Luật du lịch 2005.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

I. Loại thủ tục:

 • Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế.

II. Trình tự thực hiện:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Bước 2: Nộp hồ sơ  đề nghị cấp  Giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế tại  Sở Văn hoá thể thao và du lịch nơi đăng ký trụ sở chính

 • Bước 3: Xem xét hồ sơ

  • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương để xem xét, cấp giấy phép

 • Bước 4: Cấp giấy phép  kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế

  • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị của cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp

CƠ QUAN THẨM QUYỀN

Đơn đăng ký kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế nộp cho cơ quan nào?

 • Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Thời hạn giải quyết hồ sơ:

 • 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

LỆ PHÍ NỘP HỒ SƠ

 • Lệ phí: 3.000.000 đồng/giấy phép

Căn cứ pháp lý: Điều 4.1 Thông tư số 177/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

 1. Luật du lịch 2005;

 2. Nghị định số 180/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật du lịch;

 3. Thông tư số 177/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 4. Nghị định số 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Mức phạt vi phạm:

 • Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh lữ hành quốc tế mà không có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

Căn cứ pháp lý: Khoản 31 điều 2 nghị định số 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.