Thủ tục xin giấy phép kinh doanh Lữ hành nội địa |

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh Lữ hành nội địa

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA

I. Tại sao phải thực hiện Thủ tục đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa?

 • Vì một trong những điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa không yêu cầu về giấy phép mà chỉ cần  có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền

Căn cứ pháp lý: Theo quy định tại Điều 44 luật du lịch 2005.

II. Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa như thế nào?

 • Phải thành lập doanh nghiệp;

 • Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại Sở Văn hoá thể thao và du lịch nơi đăng ký trụ sở chính;

 • Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.;

 • Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành;

 • Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa không được kinh doanh lữ hành quốc tế.

Căn cứ pháp lý: Điều 44 Luật du lịch 2005.

Từ khóa: Thủ tục xin giấy phép kinh doanh Lữ hành nội địa

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

Hồ sơ đăng kí kinh doanh lữ hành nội địa gồm:

 • Công văn thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa

 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty (có chứng thực);

 • Giấy xác nhận quá trình công tác trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành (03 năm kinh nghiệm);

 • Phương án kinh doanh lữ hành nội địa;

 • Các chương trình tham quan của công ty.

Căn cứ pháp lý: Pháp luật không quy định, tham khảo quy trình giải quyết hồ sơ lữ hành nội địa của Sở du lịch thành phố Hồ Chí Minh.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

I. Loại thủ tục:

 • Thủ tục đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa.

II. Trình tự thực hiện:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ tại Sở Văn hoá thể thao và du lịch nơi đăng ký trụ sở chính.

 • Bước 2: Sở Văn hoá thể thao và du lịch tiến hành xem xét hồ sơ

 • Bước 3: Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì sở Văn hoá thể thao và du lịch cập nhật tên doanh nghiệp vào danh sách doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa

CƠ QUAN THẨM QUYỀN

Đơn đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa nộp cho cơ quan nào?

 • Nộp tại Sở Văn hoá thể thao và du lịch nơi đăng ký trụ sở chính

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Thời hạn giải quyết hồ sơ:

 • Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa gửi thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa về thời điểm bắt đầu hoạt động trong thời hạn mười lăm ngày kể từ thời điểm doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Căn cứ pháp lý: Mục số 4 thông tư số 3206/VBHN-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại việt nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

 1. Luật du lịch 2005.

 2. Thông tư số 3206/VBHN-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại việt nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch.

 3. Nghị định số 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Mức phạt vi phạm:

 • Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không thành lập doanh nghiệp khi kinh doanh lữ hành nội địa.

Căn cứ pháp lý: Khoản 31 điều 2 nghị định số 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và nghị định số 158/2013/NĐ-CPngày 12 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo