Thủ tục xin giấy phép kinh doanh Khách sạn |

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh Khách sạn

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH KHÁCH SẠN

Tại sao phải thực hiện Thủ tục đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch?

 • Khách sạn là một trong các cơ sở lưu trú du lịch. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh để thành lập loại hình doanh nghiệp một cách bình thường theo quy định của Luật doanh nghiệp, để hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, việc kinh doanh khách sạn cần phải tiến hành đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch.

Từ khóa: Thủ tục xin giấy phép kinh doanh Khách sạn

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

Hồ sơ đăng kí hạng cơ sở lưu trú du lịch gồm:

 • Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch theo Mẫu.

 • Biểu đánh giá chất lượng khách sạn quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch

 • Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong khách sạn theo Mẫu

 • Bản sao có giá trị pháp lý:

  • Đăng ký kinh doanh của khách sạn, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);

  • Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;

  • Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;

  • Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ;

  • Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền;

  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống).

Lưu ý: Đối với hồ sơ đăng ký hạng từ 1 đến 5 sao hoặc hạng cao cấp, cần thêm bản sao có giá trị pháp lý văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ.

Căn cứ pháp lý: Mục III Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

I. Loại thủ tục:

 • Thủ tục đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch.

II. Trình tự thực hiện:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Bước 2: Nộp hồ sơ đăng kí hạng (Quy định tại khoản 2.1, .2 mục 2 Phần III Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL):

  • Trong thời hạn  ba (03) tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, chủ sở hữu khách sạn phải gửi hai bộ hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sở tại để thẩm định, xếp hạng;

  • Đối với hồ sơ đăng ký hạng từ 3 sao trở lên hoặc hạng cao cấp, trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Tổng cục Du lịch một bộ

 • Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành tổ chức thẩm định và báo cáo kết quản thẩm định (Khoản 2.3 mục 2 Phần III Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL):

  • Sau khi thành lập Tổ thẩm định, tổ thẩm định sẽ tiến hành thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch

 • Bước 4: Công nhận hạng:

  • Sau khi nhận kết quả thẩm định, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch sẽ ra quyết định công nhận hạng cho khách sạn theo thẩm quyền

CƠ QUAN THẨM QUYỀN

Đơn đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch nộp cho cơ quan nào?

 • Nộp tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi khách sạn đăng kí kinh doanh

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Thời hạn giải quyết hồ sơ:

 • 1 tháng đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền xếp hạng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 • 2 tháng đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền xếp hạng của Tổng cục Du lịch.

LỆ PHÍ NỘP HỒ SƠ

Căn cứ pháp lý: Điều 4 thông tư 178/2016/TT-BTC

STT

Tên phí

Mức thu 
(VNĐ/giấy phép)

I

Thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch (bao gồm thẩm định, phân hạng mới và thẩm định, phân hạng lại)

 

1

Hạng 4 sao, 5 sao và hạng cao cấp

3.500.000

2

Hạng 3 sao

3.000.000

3

Hạng 1 sao, 2 sao

1.500.000

4

Hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch

1.000.000

II

Thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (bao gồm thẩm định, phân hạng mới và thẩm định, phân hạng lại)

1.000.000

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

 1. Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật du lịch về lưu trú du lịch

 2. Thông tư 178/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

 3. Nghị định số  1433/VBHN-BVHTTDL ngày 10 tháng 4 năm 2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Mức phạt vi phạm:

 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi Không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch sau 3 tháng, kể từ khi cơ sở lưu trú du lịch chính thức hoạt động kinh doanh;

Căn cứ pháp lý: Điều 45.4.a Nghị định số 1433/VBHN-BVHTTDL.