Thủ tục xin giấy phép hành nghề Thú y |

Thủ tục xin giấy phép hành nghề Thú y

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ THÚ Y

Điều kiện hành nghề thú y

I. Điều kiện chung

 • Đối với cá nhân hành nghề thú y:

  • a) Có Chứng chỉ hành nghề thú y phù hợp với từng loại hình hành nghề thú y;

  • b) Có đạo đức nghề nghiệp;

  • c) Có đủ sức khỏe hành nghề.

 • Đối với tổ chức hành nghề thú y:

  • a) Có cá nhân đáp ứng các yêu cầu quy định trên;

  • b) Có cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp với từng loại hình hành nghề thú y theo quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý: Điều 108 Luật thú y năm 2015

II. Điều kiện về chuyên môn:

 1. Người hành nghề chẩn đoán, chữa bệnh, phẫu thuật động vật, tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y: tối thiểu phải có bằng trung cấp chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản đối với hành nghề thú y thủy sản. Người hành nghề tiêm phòng cho động vật phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp đào tạo về kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh cấp.

 2. Người phụ trách kỹ thuật của cơ sở phẫu thuật động vật, khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật: phải có bằng đại học trở lên chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản đối với hành nghề thú y thủy sản.

 3. Người buôn bán thuốc thú y: phải có bằng trung cấp trở lên chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản đối với hành nghề thú y thủy sản.

 4. Người phụ trách kỹ thuật của cơ sở khảo nghiệm, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y được quy định như sau:

  1. Cơ sở khảo nghiệm, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc dùng trong thú y cho động vật trên cạn phải có bằng đại học trở lên chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y, dược sỹ, cử nhân hóa dược, hóa học, sinh học;

  2. Cơ sở khảo nghiệm, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc dùng trong thú y cho động vật thủy sản phải có bằng Đại học trở lên chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản, dược sỹ, cử nhân hóa dược, hóa học, sinh học.

 5. Người phụ trách kỹ thuật của cơ sở sản xuất, kiểm nghiệm thuốc thú y được quy định như sau:

  1. Cơ sở sản xuất, kiểm nghiệm thuốc là dược phẩm dùng trong thú y cho động vật trên cạn phải có bằng đại học trở lên chuyên ngành thú y, dược sỹ, hóa dược; dùng trong thú y cho động vật thủy sản phải có bằng đại học trở lên chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản, dược sỹ, hóa dược;

  2. Cơ sở sản xuất, kiểm nghiệm thuốc là vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y cho động vật trên cạn phải có bằng đại học trở lên chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y, dược sỹ, cử nhân hóa dược, hóa học, sinh học; dùng trong thú y cho động vật thủy sản phải có bằng đại học trở lên chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản, sinh học, dược sỹ, cử nhân hóa dược, hóa học.

Từ khóa: Thủ tục xin giấy phép hành nghề Thú y

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

I. Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề thú y

 1. Đơn đăng ký;

 2. Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với từng loại hình hành nghề thú y;

 3. Giấy chứng nhận sức khỏe;

 4. Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân. Đối với người nước ngoài, ngoài còn phải có thêm lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 109 Luật thú y năm 2015

II. Hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y

 1. Đơn đăng ký gia hạn;

 2. Chứng chỉ hành nghề thú y đã được cấp, Giấy chứng nhận sức khỏe;

Căn cứ pháp lý: Điểm a Khoản 5 Điều 109 Luật thú y năm 2015

III. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y

 1. Đơn đăng ký cấp lại;

 2. Chứng chỉ hành nghề thú y đã được cấp, trừ trường hợp bị mất.

Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 110 Luật thú y năm 2015

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

I. Trình tự thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề

 1. Cá nhân có nhu cầu được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y;

 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ quyết định việc cấp Chứng chỉ hành nghề thú y; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Căn cứ pháp lý: Khoản 3 Điều 109 Luật thú y năm 2015

II. Trình tự thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y

 1. Cá nhân có nhu cầu gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y gửi hồ sơ cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y trước khi hết hạn 30 ngày.

 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ quyết định việc gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y; trường hợp không gia hạn phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Căn cứ pháp lý: Khoản 5 Điều 109 Luật thú y năm 2015.

III. Trình tự thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y

 1. Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y gửi hồ sơ tới cơ quan quản lý chuyên ngành thú y;

 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ quyết định việc cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y:

 1. Bị mất, sai sót, hư hỏng;

 2. Có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y.

Căn cứ pháp lý: Điều 110 Luật thú y năm 2015

CƠ QUAN THẨM QUYỀN

I. Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thú y trong các trường hợp sau:

 1. Tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y.

 2. Khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật.

 3. Buôn bán thuốc thú y.

II. Cục thú y có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thú y trong trường hợp:

 • Sản xuất, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y.

Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 109 Luật thú y năm 2015

THỜI HẠN GIẤY PHÉP

Chứng chỉ hành nghề thú y có giá trị 05 năm kể từ ngày được cấp.

Căn cứ pháp lý: Khoản 4 Điều 109 Luật thú y năm 2015

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

 1. Luật thú y năm 2015

 2. Nghị định 35/2016/NĐ-CP hướng dẫn luật thú y