Thủ tục xin cấp giấy phép Xuất - Nhập khẩu Xăng dầu |

Thủ tục xin cấp giấy phép Xuất - Nhập khẩu Xăng dầu

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP XUẤT - NHẬP KHẨU XĂNG DẦU

Điều kiện kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu:

Thương nhân phải đáp ứng đủ các điều kiện sau để được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo đúng quy định của pháp luật.

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

 • Có cầu cảng chuyên dụng nằm trong hệ thống cảng quốc tế của Việt Nam.

 • Có kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu dung tích tối thiểu 15.000 m3 thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 5 năm trở lên.

 • Có phương tiện vận tải xăng dầu nội địa thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 5 năm trở lên.

 • Có hệ thống phân phối xăng dầu: tối thiểu 10 cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu của doanh nghiệp, tối thiểu 40 tổng đại lí hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân.

 Đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu nhiên liệu bay không bắt buộc phải có hệ thống phân phối như trên, nhưng phải có phương tiện tra nạp nhiên liệu bay thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu của thương nhân.

 • Phù hợp với quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

(Theo Điều 7 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về Kinh doanh xăng dầu)

Từ khóa: Thủ tục xin cấp giấy phép Xuất - Nhập khẩu Xăng dầu

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo Mẫu số 1.    

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu (cầu cảng chuyên dụng, kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu dung tích tối thiểu 15.000 m3, phương tiện vận tải xăng dầu nội địa), kèm theo các tài liệu chứng minh.

 • Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc sở hữu và đồng sở hữu, danh sách tổng đại lý, đại lý thuộc hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân, kèm theo các tài liệu chứng minh.

(Điều 8 khoản 2 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về Kinh doanh xăng dầu)

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

 • Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Bộ Công Thương.

 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

 • Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo Mẫu số 2.

 • Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

(Điều 8 khoản 3 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về Kinh doanh xăng dầu)

CƠ QUAN THẨM QUYỀN

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu: Bộ Công Thương.

(Điều 8 khoản 1 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về Kinh doanh xăng dầu)

THỜI HẠN HỒ SƠ

Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu có thời hạn hiệu lực là 5 năm kể từ ngày cấp mới.

(Điều 8 khoản 4 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về Kinh doanh xăng dầu)

LỆ PHÍ NỘP HỒ SƠ

Thương nhân được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu phải nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

(Điều 8 khoản 5 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về Kinh doanh xăng dầu)

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu không đáp ứng các điều kiện để kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 5, Điều 16 và Khoản 2 Điều 26 của Nghị định 67/2017/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí như sau:

 • “Điều 16. Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo Giấy phép hoặc Giấy xác nhận hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

  • 5. Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   • a) Xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu khi không có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đã bị tước, bị thu hồi;

   • b) Sử dụng Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo;

   • c) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

  • 6. Hình thức xử phạt bổ sung:

   • đ) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 5 Điều này;

   • …”

 • “Điều 26. Hành vi vi phạm quy định về sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu

  • 2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu khi không có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo quy định hoặc Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đã bị tước quyền sử dụng hoặc bị thu hồi.

  • …”

Ngoài ra, thương nhân còn có thể bị tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu từ 1 tháng đến 3 tháng với các hành vi vi phạm điều kiện để được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu như sau:

 • Không có hệ thống phân phối xăng dầu; không có phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng: bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng;

 • Không có cầu cảng chuyên dụng; không có kho tiếp nhận xăng dầu; thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu nhiên liệu bay không có phương tiện tra nạp nhiên liệu bay; không phù hợp với quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu: bị phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng;

Theo quy định tại mục a, khoản 8, Điều 14 của Nghị định 67/2017/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.