Thủ tục xin cấp giấy phép thành lập trung tâm Ngoại ngữ - Tin học |

Thủ tục xin cấp giấy phép thành lập trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

Tại sao phải thực hiện Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ (tin học)?

 • Sau khi thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin hoc. Để có thể hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, Trung tâm ngoại ngữ, tin học cần phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ (tin học)

Từ khóa: Thủ tục xin cấp giấy phép thành lập trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ (tin học) gồm:

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do giám đốc trung tâm ký tên, đóng dấu;

 • Quyết định thành lập trung tâm do cơ quan có thẩm quyền cấp;

 • Nội quy hoạt động của trung tâm;

 • Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, kinh phí hoạt động;

 • Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;

 • Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;

 • Các quy định về học phí, lệ phí;

 • Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

I. Loại thủ tục:

 • Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ (tin học).

II. Trình tự thực hiện:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Bước 3: Cấp Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ (Điều 13.3 thông tư 03/2011/TT-BGDĐT)

  • Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;

  • Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo ra quyết định cho phép trung tâm triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng;

CƠ QUAN THẨM QUYỀN

 • Nộp hồ sơ tại sở Giáo dục và đào tạo.

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

 • 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

 1. Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học