Thủ tục xin cấp giấy phép Sản xuất thực phẩm |

Thủ tục xin cấp giấy phép Sản xuất thực phẩm

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT THỰC PHẨM

I. Tại sao phải thực hiện Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm?

 • Đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm, pháp luật hiện hành quy định cần phải có “Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm”

 • Trình tự, thủ tục được thực hiện theo thông tư 29/2012/TT-BCT

II. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

Theo khoản 1 Điều 34, Luật an toàn thực phẩm 2010 quy định về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm như sau:

 • “1. Cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • a) Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm

  • b) Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.”

Từ khóa: Thủ tục xin cấp giấy phép Sản xuất thực phẩm

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm gồm:

 • Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đóng thành 01 quyển (02 bộ), gồm:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo mẫu

  • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

  • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm theo mẫu

  • Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danh sách các cán bộ của cơ sở trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền được Bộ Công Thương chỉ định cấp theo quy định;

  • Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danh sách các cán bộ của cơ sở trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ quan y tế cấp quận/huyện trở lên cấp theo quy định.

Căn cứ pháp lý: Điều 3 thông tư 29/2012/TT-BCT

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

I. Loại thủ tục:

 • Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

II. Trình tự thực hiện:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Bước 3: Thẩm định

  • Tiếp nhận và thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ:

   • Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận của cơ sở theo quy định;

   • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo và yêu cầu cơ sở bổ sung hồ sơ; thời gian chờ bổ sung hồ sơ của các cơ sở không tính trong thời gian thẩm định hồ sơ.

  • Thành lập đoàn thẩm định: Sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền sẽ tổ chức thẩm định nội dung hồ sơ và kiểm tra thực tế tại cơ sở.

 • Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận

  • Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định “Đạt” (ghi trong Biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm), Cơ quan có thẩm quyền phải cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở

  • Trường hợp “Không đạt” (ghi trong Biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm)  phải ghi rõ lý do và thời hạn thẩm định lại (tối đa là 03 tháng). Sau khi đã khắc phục theo yêu cầu của Đoàn thẩm định được ghi trong Biên bản thẩm định, cơ sở phải nộp báo cáo kết quả khắc phục theo mẫu 3 về cơ quan có thẩm quyền để tổ chức thẩm định lại theo quy định

  • Nếu kết quả thẩm định lại vẫn không đạt thì Đoàn thẩm định lập biên bản và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền không cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc đình chỉ hoạt động của cơ sở trong trường hợp xin cấp lại.

CƠ QUAN THẨM QUYỀN

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm nộp cho cơ quan nào?

 • Cấp Giấy chứng nhận đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm:

  • Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đối với các cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm có công suất thiết kế:

   • Rượu: Từ 3.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên;

   • Bia: Từ 50.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên;

   • Nước giải khát: Từ 20.000.000 lít sản phẩm/năm trở lên;

   • Sữa chế biến: 20.000 lít sản phẩm/năm trở lên;

   • Dầu thực vật: Từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên;

   • Bánh kẹo: Từ 20.000 tấn sản phẩm/năm trở lên;

   • Bột và tinh bột: Từ 100.000 tấn sản phẩm/năm trở lên;

   • Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng các sản phẩm trên.

  • Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) cấp Giấy chứng nhận đối với:

   • Các cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trong phạm vi địa bàn tỉnh/thành phố có công suất thiết kế thấp hơn các cơ sở sản xuất có công suất thiết kế theo quy định trên

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Thời hạn giải quyết hồ sơ:

 • 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

LỆ PHÍ NỘP HỒ SƠ

Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm: 3.000.000 đồng/lần/cơ sở (STT III.1.c Biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm Thông tư số 279/2016/TT-BTC).

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

 1. Thông tư 29/2012/TT-BCT quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của bộ công thương;

 2. Nghị định số 178/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

 3. Thông tư số 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Mức phạt vi phạm:

 • Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (thuộc phạm vi quản lý của cấp xã).

 • Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (thuộc phạm vi quản lý của cấp huyện).

 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (thuộc phạm vi quản lý của cấp tỉnh).

Căn cứ pháp lý: Điểm c các khoản 1, 2, 3 Điều 24 Nghị định số 178/2013/NĐ-CP.