Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh Thuốc Thú y |

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh Thuốc Thú y

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH THUỐC THÚ Y

Tại sao phải thực hiện Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y?

 • Sau khi thành lập cơ sở kinh doanh thuốc thú y, chủ cơ sở phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y để hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Từ khóa: Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh Thuốc Thú y

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

Hồ sơ gồm có:

 • Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y theo Mẫu.

 • Bản thuyết minh chi tiết về cơ sở vật chất, kỹ thuật.

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 • Chứng chỉ hành nghề thú y.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

I. Loại thủ tục:

 • Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y.

II. Trình tự thực hiện:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Bước 3: Kiểm tra điều kiện của cơ sở buôn bán thuốc thú y (Điều 97.2.b Luật thú y số 79/2015/QH13).

  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục thú y cấp tỉnh tiến hành kiểm tra điều kiện của cơ sở buôn bán thuốc thú y.

 • Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (Điều 97.2.b Luật thú y số 79/2015/QH13).

  • Nếu đủ điều kiện thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra thì cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y.

CƠ QUAN THẨM QUYỀN

 • Nộp hồ sơ tại Chi cục thý y tỉnh.

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

 • 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

LỆ PHÍ NỘP HỒ SƠ

 • Cơ sở buôn bán: 230.000/lần.

Căn cứ pháp lý: STT 11 Biểu phí trong công tác thú y Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

 1. Luật thú y số 79/2015/QH13 ;

 2. Nghị định số 119/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.

 3. Thông tư số 285/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

 

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 • Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi Kinh doanh thuốc thú y không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Căn cứ pháp lý: Điều 17.2.a Nghị định số 119/2013/NĐ-CP.