Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh sản xuất Con dấu |

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh sản xuất Con dấu

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN XUẤT CON DẤU

I. Khái niệm:

 • Sản xuất con dấu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện bao gồm: sản xuất con dấu có hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, con dấu có hình biểu tượng, con dấu không có hình biểu tượng theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu.

II. Điều kiện để được kinh doanh hoạt động sản xuất con dấu

 • Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 • Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  1. Đối với người Việt Nam:

   • Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

   • Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.

   • Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

  2. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài:

   • Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.

 • Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

 • Phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

 • Điều kiện giới hạn phạm vi hoạt động trong một số trường hợp đặc biệt: chỉ có cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Công an mới được sản xuất con dấu hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, con dấu có hình Công an hiệu, chỉ có cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng mới được sản xuất con dấu hình Quốc hiệu, trừ cơ sở kinh doanh đã hoạt động trước ngày 01/07/2016.

Cơ sở: Điều 7, Điều 13 Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Từ khóa: Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh sản xuất Con dấu

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

Để được cấp giấy chứng nhận thì cơ sở kinh doanh cần chuẩn bị những giấy tờ và  tài liệu sau:

 1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh theo mẫu 03 (Mẫu Đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự).

 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu;

 3. Trường hợp những văn bản trên không thể hiện ngành, nghề đầu tư kinh doanh thì cơ sở kinh doanh cơ sở kinh doanh phải bổ sung tài liệu chứng minh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà cơ sở kinh doanh hoạt động và đề nghị ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận (đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp thì cơ quan Công an khai thác tài liệu này trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp)

 4. Bản khai lý lịch theo mẫu 02 (Mẫu Bản khai lý lịch), kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân thân (Mẫu Bản khai nhân sự) của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, cụ thể:

  • Đối với người Việt Nam ở trong nước là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải có bản khai lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp (trừ những người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội).

  • Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài phải có Bản khai nhân sự kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam.

  • Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Bản khai lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự trong hồ sơ áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

Cơ sở: Điều 19 Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

I. Người thực hiện:

 • Cơ sở kinh doanh có nhu cầu và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

II. Trình tự thực hiện:

 • Bước 1: Cơ sở kinh doanh có nhu cầu chuẩn bị một bộ hồ sơ theo quy định.

 • Bước 2: Cơ sở kinh doanh nộp hồ sơ cho cơ quan công an có thẩm quyền tại địa phương. Cơ sở kinh doanh có thể lựa chọn hình thức nộp hồ sơ thông qua:

  • Trực tiếp cho cơ quan Công an có thẩm quyền.

  • Gửi qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính

  • Nộp qua công thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu từ kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an.

 • Bước 3: Trong vòng 5 ngày làm việc Cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định cấp giấy chứng nhận cho cơ sở kinh doanh. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì trong thời hạn 4 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan Công an phải có văn bản trả lời cơ sở kinh doanh và nêu rõ lý do.

Cơ sở: Điều 23 Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016.

CƠ QUAN THẨM QUYỀN

 • Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: là cơ quan Công an có thẩm quyền tại địa phương.

THỜI HẠN GIẤY PHÉP

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự không quy định thời hạn sử dụng, trừ những trường hợp giấy chứng nhận phải ghi rõ thời hạn sử dụng như: Cơ sở kinh doanh hoạt động có thời hạn theo quy định của pháp luật, giấy phép của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành cấp cho cơ sở kinh doanh hoạt động có thời hạn hoặc các văn bản quy định như:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu;

 • Trường hợp những văn bản trên không thể hiện ngành, nghề đầu tư kinh doanh thì cơ sở kinh doanh cơ sở kinh doanh phải bổ sung tài liệu chứng minh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà cơ sở kinh doanh hoạt động và đề nghị ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận (đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp thì cơ quan Công an khai thác tài liệu này trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp)

=> Thời hạn của giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự trùng với những loại giấy tờ trên.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

 1. Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016.

 2. Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013.

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Hành vi vi phạm các quy định về sản xuất con dấu thì:

 1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  • a) Sử dụng người không có đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào làm việc trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự;

  • b) Không xuất trình giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền;

  • c) Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

  • d) Không thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý an ninh, trật tự đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

 2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  • a) Kinh doanh không đúng ngành, nghề, địa điểm ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

  • b) Thay đổi người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh mà không có văn bản thông báo với cơ quan có thẩm quyền;

  • c) Cho mượn, cho thuê, mua, bán giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật;

  • d) Nhận cầm cố tài sản mà theo quy định tài sản đó phải có giấy tờ sở hữu nhưng không có các loại giấy tờ đó;

  • đ) Nhận cầm cố tài sản nhưng không có hợp đồng theo quy định;

  • e) Cầm cố tài sản thuộc sở hữu của người khác mà không có giấy ủy quyền hợp lệ của người đó cho người mang tài sản đi cầm cố;

  • g) Bảo quản tài sản cầm cố không đúng nơi đăng ký với Cơ quan có thẩm quyền;

  • h) Hoạt động kinh doanh vũ trường, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, casino nhưng không có bảo vệ là nhân viên của công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo quy định;

  • i) Bán hoặc cho thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên cho những đối tượng không có giấy phép sử dụng loại thiết bị trên của cơ quan có thẩm quyền.

 3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  • a) Hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

  • b) Sửa chữa, tẩy xóa giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

  • c) Không duy trì đúng và đầy đủ các điều kiện về an ninh, trật tự trong quá trình hoạt động kinh doanh;

  • d) Cho vay tiền có cầm cố tài sản, nhưng lãi suất cho vay vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cho vay.

 4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  • a) Sử dụng cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự để tổ chức hoạt động tệ nạn xã hội hoặc các hành vi vi phạm pháp luật;

  • b) Cầm cố tài sản do trộm cắp, lừa đảo, chiếm đoạt hoặc do người khác phạm tội mà có.

 5. Hình thức xử phạt bổ sung:

  1. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm a, c Khoản 2; Điểm d Khoản 3 Điều này;

  2. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự trong thời hạn từ 06 tháng đến 09 tháng đối với hành vi quy định tại Khoản 4 Điều này.

 6. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cơ sở: Điều 11 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013.