Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ Lưu trú du lịch |

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ Lưu trú du lịch

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ LƯU TRÚ DU LỊCH

I. Kinh doanh dịch vụ lưu trú là gì ?

 • Kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch là kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch.

II. Thế nào là cơ sở lưu trú ?

 • Cơ sở lưu trú du lịch là cơ sở cho thuê buồng, giường và cung cấp các dịch vụ khác phục vụ khách lưu trú, trong đó khách sạn là cơ sở lưu trú du lịch chủ yếu.

 • Cơ sở lưu trú du lịch bao gồm: khách sạn, làng du lịch, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, các hình thức dịch vụ cho thuê lưu trú khác (nghỉ theo giờ và nghỉ qua đêm) hoạt động trên đất liền hoặc trên các phương tiện tàu thủy lưu trú du lịch.

III. Ai được kinh doanh dịch vụ lưu trú?

 • Tổ chức, cá nhân có thể kinh doanh lưu trú du lịch tại một hoặc nhiều cơ sở lưu trú.

Cơ sở: Căn cứ Điều 4.12, Điều 62 Luật du lịch 2005.

IV. Điều kiện kinh doanh lưu trú du lịch (Điều 64 luật du lịch 2005):

Tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch;

 • Có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật đối với cơ sở lưu trú du lịch;

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự (Điều 3.22 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện);

 • Đối với khách sạn, làng du lịch phải bảo đảm yêu cầu tối thiểu về xây dựng, trang thiết bị, dịch vụ, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của người quản lý và nhân viên phục vụ theo tiêu chuẩn xếp hạng tương ứng đối với mỗi loại, hạng;

 • Đối với biệt thự du lịch và căn hộ du lịch phải bảo đảm yêu cầu tối thiểu về trang thiết bị và mức độ phục vụ theo tiêu chuẩn xếp hạng tương ứng đối với mỗi loại, hạng;

 • Đối với bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác phải bảo đảm trang thiết bị tối thiểu đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch.

V. Điều kiện hoạt động cơ sở lưu trú du lịch (điều 65 Luật du lịch 2005):

 • Trong thời hạn 03 (ba) tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh, chủ cơ sở lưu trú du lịch phải gửi hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch đến cơ quan nhà nước về du lịch có thẩm quyền để tổ chức thẩm định, xếp hạng cho cơ sở lưu trú du lịch.

Từ khóa: Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ Lưu trú du lịch

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

Hồ sơ đăng kí hạng cơ sở lưu trú du lịch gồm (Mục III Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL):

 • Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch theo Mẫu

 • Biểu đánh giá chất lượng khách sạn quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch

 • Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong khách sạn theo Mẫu.

 • Bản sao có giá trị pháp lý:

  • Đăng ký kinh doanh của khách sạn, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);

  • Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;

  • Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;

  • Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ;

  • Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền;

  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống).

Lưu ý: Đối với hồ sơ đăng ký hạng từ 1 đến 5 sao hoặc hạng cao cấp, cần thêm bản sao có giá trị pháp lý văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

Thủ tục: Đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch:

 • Khách sạn là một trong các cơ sở lưu trú du lịch. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập loại hình doanh nghiệp một cách bình thường theo quy định của Luật doanh nghiệp, để hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, việc kinh doanh khách sạn cần phải tiến hành đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật.

CƠ QUAN THẨM QUYỀN

 • Hồ sơ nộp tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi khách sạn đăng kí kinh doanh

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Thời hạn giải quyết bao lâu:

 • 01 tháng đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền xếp hạng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • 02 tháng đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền xếp hạng của Tổng cục Du lịch

LỆ PHÍ HỒ SƠ

Lệ phí (Điều 4 thông tư 178/2016/TT-BTC )

STT 

Tên phí

Mức thu 
(VNĐ/giấy phép)

I

Thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch (bao gồm thẩm định, phân hạng mới và thẩm định, phân hạng lại)

 

1

Hạng 4 sao, 5 sao và hạng cao cấp

3.500.000

2

Hạng 3 sao

3.000.000

3

Hạng 1 sao, 2 sao

1.500.000

4

Hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch

1.000.000

II

Thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (bao gồm thẩm định, phân hạng mới và thẩm định, phân hạng lại)

1.000.00

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

 1. Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện nghị định số 92/2007/nđ-cp ngày 01 tháng 6 năm 2007 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật du lịch về lưu trú du lịch

 2. Thông tư 178/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch và phí thẩm định, phân hạng cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

 3. Luật du lịch 2005 có hiệu lực đến ngày 31/12/2017 (sau ngày 31/12/2017 áp dụng luật du lịch 2017)

 4. Nghị định số  1433/VBHN-BVHTTDL ngày 10 tháng 4 năm 2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Mức phạt vi phạm:

 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi Không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch sau ba tháng, kể từ khi cơ sở lưu trú du lịch chính thức hoạt động kinh doanh;

Căn cứ pháp lý: Điều 45.4.a Nghị định số  1433/VBHN-BVHTTDL ngày 10 tháng 4 năm 2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.