Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh Dịch vụ in ấn |

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh Dịch vụ in ấn

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ IN ẤN

I. Tại sao phải thực hiện Thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động ngành in?

 • Trước khi hoạt động, cơ sở in thuộc cơ quan, tổ chức thuộc địa phương thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm: Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành, tem chống giả, hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền) phải có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động in gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông.

Căn cứ pháp lý: Quy định tại điểm a, b, c và d khoản 4 Điều 2 và khoản 1 Điều 12 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP.

II. Điều kiện kinh doanh dịch vụ in ấn như thế nào?( Điều 11 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP)

 1. Nếu cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm: báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí; mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành; tem chống giả; hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền) thì phải đảm bảo các điều kiện sau:

  • Là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hộ kinh doanh về hoạt động in (kể cả cơ sở in hoạt động độc lập và trực thuộc doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác);

  • Có thiết bị in để thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chế bản, in, gia công sau in;

  • Có mặt bằng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in ngoài khu dân cư, trừ cơ sở in chỉ sử dụng công nghệ, thiết bị in la-de (laser), in phun khổ từ A0 trở xuống và cơ sở in là hộ gia đình hoạt động in lưới (lụa) thủ công;

  • Có đủ điều kiện về an ninh - trật tự, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

  • Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam;

  • Có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có trình độ cao đẳng trở lên về chuyên ngành in hoặc được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in.

 2. Cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm khác phải có đủ các điều kiện sau:

  • Là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hộ kinh doanh về hoạt động in (kể cả cơ sở in hoạt động độc lập và trực thuộc doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác);

  • Có thiết bị in để thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chế bản, in, gia công sau in;

  • Có mặt bằng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in ngoài khu dân cư, trừ cơ sở in chỉ sử dụng công nghệ, thiết bị in la-de (laser), in phun khổ từ A0 trở xuống và cơ sở in là hộ gia đình hoạt động in lưới (lụa) thủ công;

  • Có đủ điều kiện về an ninh - trật tự, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

  • Có người đứng đầu thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có trình độ cao đẳng trở lên về chuyên ngành in hoặc được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in.

Từ khóa: Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh Dịch vụ in ấn

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

Hồ sơ đăng kí kinh doanh dịch vụ in ấn gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in.

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc quyết định thành lập cơ sở in (bản sao có chứng thực);

 • Giấy tờ sở hữu hoặc thuê mua thiết bị in (bản sao có chứng thực);

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh về việc giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng, nhà xưởng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in (bản sao có chứng thực);

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh - trật tự (bản sao có chứng thực);

 • Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in kèm theo bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành in trở lên hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

Căn cứ pháp lý: Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

I. Loại thủ tục:

 • Thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động ngành in.

II. Trình tự thực hiện:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động ngành in

  • Cơ sở in thuộc cơ quan, tổ chức ở Trung ương gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông;

  • Cơ sở in thuộc địa phương gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  • Khi nhận hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ.

   • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyên viên viết biên nhận và giao cho người nộp

   • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì Chuyên viên hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

 • Bước 3: Cấp giấy phép hoạt động in

  • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in cấp giấy phép, trong đó ghi rõ nội dung hoạt động phù hợp với thiết bị của cơ sở in; trường hợp không cấp giấy phép thì sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Căn cứ pháp lý: Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP

CƠ QUAN THẨM QUYỀN

Đơn đăng ký kinh doanh dịch vụ in ấn nộp cho cơ quan nào?

 • Nộp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông.

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Thời hạn giải quyết hồ sơ:

 • 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

 1. Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;