Thủ tục xin cấp giấy phép Đại lý bán lẻ xăng dầu |

Thủ tục xin cấp giấy phép Đại lý bán lẻ xăng dầu

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU

Điều kiện đối với đại lý bán lẻ xăng dầu:

Thương nhân phải có Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh xăng dầu theo các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

 • Trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

 • Có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định pháp luật.

 • Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

(Điều 19 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về Kinh doanh xăng dầu)

Từ khóa: Thủ tục xin cấp giấy phép Đại lý bán lẻ xăng dầu

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 9.

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

 • Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu, kèm theo các tài liệu chứng minh.

 • Bản gốc văn bản xác nhận của thương nhân cung cấp xăng dầu cho đại lý có thời hạn tối thiểu 1 năm, trong đó ghi rõ chủng loại xăng dầu.

(Điều 20 khoản 4 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về Kinh doanh xăng dầu)

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

Trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu:

 • Thương nhân gửi 1 bộ hồ sơ về cơ quan có thẩm quyền;

 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, cơ quan có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

 • Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

(Điều 20 khoản 5 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về Kinh doanh xăng dầu)

CƠ QUAN THẨM QUYỀN

 • Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho thương nhân có trụ sở chính trên địa bàn, có đủ các điều kiện để làm đại lý bán lẻ xăng dầu và có hệ thống từ 2 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Sở Công Thương.

 • Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho thương nhân có đủ các điều kiện để làm đại lý bán lẻ xăng dầu và có hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên: Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương nơi thương nhân có cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

 • Trường hợp thương nhân là đại lý bán lẻ xăng dầu chỉ có 1 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu không phải thực hiện việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

(Điều 20 khoản 1, khoản 2, khoản 3 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về Kinh doanh xăng dầu)

THỜI HẠN GIẤY PHÉP

Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu có thời hạn hiệu lực là 5 năm kể từ ngày cấp mới.

(Điều 20 khoản 6 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về Kinh doanh xăng dầu)

LỆ PHÍ NỘP HỒ SƠ

Thương nhân được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu phải nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

(Điều 20 khoản 7 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về Kinh doanh xăng dầu)

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Thương nhân làm đại lý kinh doanh xăng dầu không đáp ứng các điều kiện để làm đại lý kinh doanh xăng dầu thì bị xử phạt hành chính theo các quy định tại Nghị định 67/2017/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí như sau:

 • “Điều 14. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu

  • 2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   • a) Cửa hàng bán lẻ xăng dầu không thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định;

   • b) Không có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định.

  • …”

 • “Điều 16. Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo Giấy phép hoặc Giấy xác nhận hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

  • 2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   • a) Kinh doanh xăng dầu khi không có Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu trong trường hợp có từ 02 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên hoặc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu đã bị tước, bị thu hồi;

   • b) Sử dụng Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo;

   • c) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

  • …”

Ngoài ra, thương nhân còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung “tước quyền sử dụng Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu” từ 1 tháng đến 3 tháng tùy từng hành vi vi phạm nêu trên.