Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận làm tổng đại lý kinh doanh LPG |

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận làm tổng đại lý kinh doanh LPG

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH LPG

Điều kiện đối với tổng đại lý kinh doanh LPG:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

 • Có kho với tổng sức chứa tối thiểu 2.000 chai LPG và LPG chai (trừ chai LPG mini) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê tối thiểu 1 năm.

 • Có hệ thống phân phối LPG, bao gồm: Cửa hàng bán LPG chai hoặc trạm cấp LPG hoặc trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện và có tối thiểu 10 đại lý đáp ứng đủ Điều kiện theo quy định của Nghị định 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

 • Có hợp đồng đại lý tối thiểu 1 năm, còn hiệu lực với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối (gồm: thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu LPG; thương nhân sản xuất, chế biến LPG và thương nhân phân phối LPG).

Cơ sở: Điều 11 Nghị định 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

Từ khóa: Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận làm tổng đại lý kinh doanh LPG

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG:

 • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG theo mẫu;

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

 • Tài liệu chứng minh có kho chứa chai LPG và LPG chai thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê;

 • Bản sao Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện cấp LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ Điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải;

 • Danh sách hệ thống phân phối và các hợp đồng đại lý kinh doanh LPG;

 • Bản sao hợp đồng đại lý kinh doanh LPG với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối.

Cơ sở: Điều 12 Thông tư 03/2016/TT-BTC Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

Trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG:

 • Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Công Thương.

 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

 • Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG cho thương nhân.

 • Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu  rõ lý do.

Cơ sở: Điều 43 Nghị định 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

CƠ QUAN THẨM QUYỀN

 • Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG: Sở Công Thương.

Cơ sở: Điều 44 Nghị định 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

THỜI HẠN GIẤY PHÉP

 • Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG có thời hạn hiệu lực là 5 năm kể từ ngày cấp mới.

Cơ sở: Điều 43 khoản 4 Nghị định 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

LỆ PHÍ NỘP HỒ SƠ

 • Thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG phải nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

Cơ sở: Điều 43 khoản 6 Nghị định 19/2016/NĐ-CP về Kinh doanh khí.

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Thương nhân làm tổng đại lý kinh doanh LPG không đáp ứng các điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo các quy định tại Nghị định 67/2017/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí như sau:

 • “Điều 35. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh LPG

  • 3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   • a) Hệ thống phân phối LPG không có cửa hàng bán LPG chai hoặc trạm cấp LPG hoặc trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc khách hàng công nghiệp;

   • b) Không có hợp đồng đại lý với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối hoặc tổng đại lý kinh doanh LPG theo quy định;

   • c) Cửa hàng chuyên kinh doanh LPG chai có hành vi kinh doanh LPG chai tại địa điểm không phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

   • d) Có kho chứa chai LPG và LPG chai nhưng tổng sức chứa thấp hơn mức tối thiểu quy định;

   • đ) Có kho chứa chai LPG và LPG chai nhưng không thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê tối thiểu 01 năm của thương nhân kinh doanh khí theo quy định;

   • e) Hệ thống phân phối LPG không đủ số lượng đại lý tối thiểu hoặc có đại lý không đủ điều kiện kinh doanh theo quy định;

  • 4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   • e) Không có kho chứa chai LPG hoặc LPG chai;

   • g) Không có hệ thống phân phối LPG.

  • …”

 • “Điều 36. Hành vi vi phạm quy định về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG

  • 3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   • a) Kinh doanh LPG khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG đã bị tước, bị thu hồi;

   • b) Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo;

   • c) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG.

  • ….”

Ngoài ra, thương nhân làm tổng đại lý kinh doanh LPG không đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là “tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG” từ 1 tháng đến 3 tháng tùy từng hành vi vi phạm nêu trên.