Thủ tục khai thuế GTGT tháng/quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế |

Thủ tục khai thuế GTGT tháng/quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

THỦ TỤC KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THÁNG/QUÝ

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾ

Đối tượng áp dung phương pháp khấu trừ thuế:

 • Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm:

  • Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính;

  • Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính;

  • Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.

Cơ sở: Điểm c Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC

Từ khóa: Thủ tục khai thuế GTGT tháng/quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

Thành phần hồ sơ gồm:

Lưu ý: Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh hoặc có cơ sở sản xuất trực thuộc tại địa phương khác nơi đóng trụ sở chính thì người nộp thuế nộp cùng Tờ khai thuế GTGT tài liệu sau:

Cơ sở: Điểm c Khoản 1 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC

THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ

Thủ tục:

 • Bước 1: chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;

 • Bước 2: người nộp thuế nộp hồ sơ tại Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

CƠ QUAN THẨM QUYỀN

 • Cơ quan thuế trực tiếp quản lý

THỜI HẠN NỘP TỜ KHAI VÀ NỘP THUẾ

Thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế:

 • Kỳ kê khai tháng: chậm nhất vào ngày 20 tháng sau.

 • Kỳ kê khai quý: chậm nhất vào ngày 30 tháng đầu tiên quý tiếp theo.

Cơ sở: Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

 1. Thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015.

 2. Thông tư 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06/11/2013.

ĐANG CẬP NHẬT