Thủ tục hưởng trợ cấp học nghề |

Thủ tục hưởng trợ cấp học nghề

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

THỦ TỤC HƯỞNG TRỢ CẤP HỌC NGHỀ

I. Đối tượng:

 • Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

II. Điều kiện trợ cấp:

 • Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ trường hợp: người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

 • Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 • Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, trừ trường hợp:

  • Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

  • Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

  • Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

  • Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

  • Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

  • Chết.

 • Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Cơ sở: Đều 55 Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013.

III. Mức trợ cấp:

 • Mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tối đa 01 (một) triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế theo quy định của cơ sở dạy nghề.

 • Trường hợp người lao động tham gia khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở dạy nghề thì số ngày lẻ đó được tính tròn là 01 (một) tháng để xác định mức hỗ trợ học nghề.

 • Đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tham gia khóa học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ học nghề theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì phần vượt quá mức hỗ trợ học nghề do người lao động tự chi trả.

Cơ sở:

 • Điều 3 Quyết định 77/2014/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2014.

 • Điều 56 Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013.

Từ khóa: Thủ tục hưởng trợ cấp học nghề

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

I. Người thực hiện:

 • Người lao động.

II. Trình tự thực hiện:

 • Bước 1: Người lao động đáp ứng các điều kiện được hỗ trợ học nghề chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

 • Bước 2: Người lao động nộp hồ sơ cho Trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương.

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

Để được hưởng trợ cấp học nghề thì người lao động cần chuẩn bị những giấy tờ và thủ tục sau:

 1. Đề nghị hỗ trợ học nghề theo - Mẫu số 18 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

 2. Đối với người thất nghiệp có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên nhưng không thuộc diện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì cần có:

  • Đề nghị hỗ trợ học nghề theo - Mẫu số 18 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

  • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau:

   • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

   • Quyết định thôi việc;

   • Quyết định sa thải;

   • Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

   • Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

   • Giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

 3. Sổ bảo hiểm xã hội.

 4. Số lượng hồ sơ: 1 bộ hồ sơ.

Cơ sở: Điều 24, Điều 25 Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2015.

CƠ QUAN THẨM QUYỀN

Cơ quan giải quyết: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Thời gian giải quyết:

 • Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề của người lao động để xác định cụ thể nghề, thời gian học nghề, thời điểm bắt đầu học nghề, mức hỗ trợ học nghề, cơ sở đào tạo nghề để trình Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động.

 • Thời điểm bắt đầu học nghề của người lao động sau khi ban hành quyết định về việc hỗ trợ học nghề nhưng không quá 03 tháng kể từ ngày người lao động hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Cơ sở: Điều 12 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH  ngày 31 tháng 7 năm 2015.

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

 1. Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH  ngày 31 tháng 7 năm 2015.

 2. Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2015.

 3. Quyết định 77/2014/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2014.

 4. Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013.

 5. Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015.

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm trong việc lập hồ sơ hưởng các chế độ của BHTN có thể bị xử lý như sau:

 • “1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi kê khai không đúng sự thật hoặc sửa chữa, tẩy xóa những nội dung có liên quan đến việc hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

 • 2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người lao động có một trong các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp sau đây:

  • a) Thỏa thuận với cơ sở đào tạo nghề làm giả hồ sơ để trục lợi số tiền hỗ trợ học nghề mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

  • ……………………………………..

 • 3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc của người sử dụng lao động khi có biến động lao động việc làm tại đơn vị theo quy định của pháp luật.

 • 4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi giả mạo hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp để trục lợi chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự đối với mỗi hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giả mạo.

 • 5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi tổ chức triển khai đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động không theo đúng phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 • 6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  • a) Buộc nộp lại cho tổ chức bảo hiểm xã hội số tiền bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp đã nhận do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này;

  • ………………………………...”

Cơ sở: Khoản 20 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015.