Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên năm 2020 |

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên năm 2020

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NĂM 2020

Bước 1: Nộp hồ sơ lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Truy cập trang web: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/auth/Public/LogOn.aspx?ReturnUrl=%2fonline%2fdefault.aspx

Đăng nhập bằng tài khoản đăng ký kinh doanh/chữ ký số công cộng và scan toàn bộ hồ sơ (*) theo hướng dẫn trên Cổng thông tin quốc gia.

Hồ sơ bao gồm:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

  • Chọn và kê khai vào trang tương ứng với những nội dung cần thay đổi/đăng ký:

   • Tên doanh nghiệp

   • Địa chỉ trụ sở chính

   • Vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp

   • Thông tin đăng ký thuế

   • Ngành, nghề kinh doanh thay đổi

   • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật

  • Hoặc Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật):

   • Thông tin về người đại diện theo pháp luật cũ: Họ và tên, chức danh, ngày tháng năm sinh, dân tộc, số CMND/hộ chiếu,…

   • Thông tin về người đại diện theo pháp luật mới: Họ và tên, chức danh, ngày tháng năm sinh, dân tộc, số CMND/hộ chiếu, nơi thường trú

   • Họ, tên, chữ ký của Chủ sở hữu

 2. Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 3. Bản sao (sao y công chứng) hoặc mang kèm bản chính để đối chiếu giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật (trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật)

 4. Giấy uỷ quyền để thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung (nếu có) kèm CMND của người được uỷ quyền

Thời gian thông báo kết quả dự kiến: 03 ngày làm việc

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố/Tỉnh

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

 2. Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 3. Giấy uỷ quyền để thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung (nếu có) kèm CMND của người được uỷ quyền nộp hồ sơ (bản sao hoặc mang kèm bản chính để đối chiếu giấy tờ chứng thực cá nhân)

 4. Bản sao (sao y công chứng) hoặc mang kèm bản chính để đối chiếu giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật (trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật)

Kèm theo hồ sơ doanh nghiệp cần có:

 1. Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (02 bản)

 2. Thông báo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã hợp lệ

 3. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

 4. Bìa hồ sơ (nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác)

Lệ phí: 100.000đ/hồ sơ

Thời gian trả kết quả: 01 ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ

Từ khóa: Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên