Thủ tục cấp phép công nhận cơ sở khảo nghiệm giống vật nuôi mới |

Thủ tục cấp phép công nhận cơ sở khảo nghiệm giống vật nuôi mới

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP CÔNG NHẬN CƠ SỞ KHẢO NGHIỆM GIỐNG VẬT NUÔI MỚI

I. Khái niệm

 • Khảo nghiệm giống vật nuôi là việc chăm sóc, nuôi dưỡng, theo dõi trong điều kiện và thời gian nhất định giống vật nuôi mới nhập khẩu lần đầu hoặc giống vật nuôi mới được tạo ra trong nước nhằm xác định tính khác biệt, tính ổn định, tính đồng nhất về năng suất, chất lượng, khả năng kháng bệnh và đánh giá tác hại của giống đó.

Cơ cở: Khoản 18 Điều 3 Pháp lệnh về giống vật nuôi 2004.

II. Điều kiện kinh doanh cơ sở khảo nghiệm giống vật nuôi mới

 • Đã đăng ký hoạt động khảo nghiệm giống vật nuôi với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • Có địa điểm phù hợp với quy hoạch và bảo đảm vệ sinh thú y, môi trường theo quy định của pháp luật về thú y, pháp luật về thuỷ sản và pháp luật về bảo vệ môi trường.

 • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phù hợp với việc khảo nghiệm từng loài vật nuôi và từng phẩm cấp giống.

 • Có hoặc thuê nhân viên kỹ thuật chuyên ngành chăn nuôi thú y hoặc chuyên ngành nuôi trồng thuỷ sản.

Cơ sở: Điều 16 Pháp lệnh về giống vật nuôi 2004.

Từ khóa: Thủ tục cấp phép công nhận cơ sở khảo nghiệm giống vật nuôi mới

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

Hồ sơ đăng ký công nhận cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm gồm:

 • Đơn đề nghị công nhận cơ sở khảo nghiệm (Mẫu - Đơn đề nghị công nhận cơ sở khảo nghiệm giống vật nuôi)

 • Bản thuyết minh điều kiện thực hiện khảo nghiệm giống vật nuôi (Mẫu- Bản thuyết minh điều kiện thực hiện khảo nghiệm giống vật nuôi)

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với lĩnh vực khảo nghiệm.

 • Bản sao văn bằng tốt nghiệp của cán bộ kỹ thuật.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

Cơ sở đáp ứng các điều kiện như trên, sẽ tiến hành nộp hồ sơ để làm thủ tục công nhận cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm giống vật nuôi mới

 • Bước 1: Cơ sở đáp ứng điều kiện quy định, nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Cục chăn nuôi

 • Bước 2: Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, Cục Chăn nuôi có văn bản trả lời (qua Fax, E-mail, sau đó gửi văn bản bản chính theo đường bưu điện) và nêu rõ lý do

 • Bước 3: Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục Chăn nuôi báo cáo Bộ trưởng ban hành Quyết định công nhận và bổ sung vào Danh sách cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm giống vật nuôi.

Cơ sở: Khoản 2 Điều 11 Dự thảo ngày 8/6/2015 về Thông tư quy định quản lý giống vật nuôi.

Lưu ý: Hiện tại chưa có văn bản nào hướng dẫn vấn đề này, do đó trước khi Dự thảo có hiệu lực những quy định này chỉ mang tính tham khảo.

CƠ QUAN THẨM QUYỀN

 • Cục chăn nuôi kiểm duyệt hồ sơ và báo cáo Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xem xét ký quyết định công nhận Cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm giống vật nuôi.

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

 • Thời gian thẩm định: không quá 15 ngày làm việc từ ngày Cục chăn nuôi nhận đầy đủ hồ sơ.

LỆ PHÍ HỒ SƠ

 • Tuân theo quy định về phí, lệ phí của nhà nước

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

 1. Pháp lệnh về giống vật nuôi 2004.

 2. Dự thảo ngày 8/6/2015 về Thông tư quy định quản lý giống vật nuôi.

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Các cá nhân có vi phạm về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi mới sẽ chịu các hình phạt:

 • Phạt tiền:

  • Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thực hiện khảo nghiệm, kiểm định không đủ điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật hoặc nhân viên kỹ thuật.

  • Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thực hiện khảo nghiệm, kiểm định không đúng quy trình, nội dung hoặc đề cương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  • Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm công bố kết quả khảo nghiệm, kiểm định không trung thực.

 • Hình thức xử phạt bổ sung:

  • Đình chỉ hoạt động của cơ sở khảo nghiệm, kiểm định từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi công bố kết quả khảo nghiệm, kiểm định không trung thực.

 • Biện pháp khắc phục hậu quả:

  • Buộc cải chính kết quả khảo nghiệm, kiểm định đối với hành vi công bố kết quả khảo nghiệm, kiểm định không trung thực.

Cơ cở: Điều 24 Nghị đinh 119/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi.