Lưu ý khi đặt tên cho doanh nghiệp |

Lưu ý khi đặt tên cho doanh nghiệp

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

LƯU Ý KHI ĐẶT TÊN CHO DOANH NGHIỆP

I. Khi đặt tên cho doanh nghiệp người thành lập doanh nghiệp cần phải tuân thủ các quy định sau:

 • Không được đặt Tên trùng và tên gây nhầm lẫn:

  • Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp không được đặt tên doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, trừ những doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.

  • Các trường hợp sau đây được coi là gây nhầm lẫn với tên của các doanh nghiệp đã đăng ký:

   • Các trường hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Doanh nghiệp;

   • Tên riêng của doanh nghiệp trùng với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký.

  • Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài không được trùng với tên viết bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký. Tên viết tắt của doanh nghiệp không được trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký. Việc chống trùng tên tại Khoản này áp dụng trên phạm vi toàn quốc, trừ những doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.

  • Các doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) có tên trùng, tên gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp không bắt buộc phải đăng ký đổi tên.

  • Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có tên trùng và tên gây nhầm lẫn tự thương lượng với nhau để đăng ký đổi tên doanh nghiệp hoặc bổ sung tên địa danh để làm yếu tố phân biệt tên doanh nghiệp.

II. Các vấn đề khác liên quan đến đặt tên doanh nghiệp:

 • Tên doanh nghiệp bao gồm hai thành tố:

  • Loại hình doanh nghiệp;

  • Tên riêng của doanh nghiệp.

 • Trước khi đăng ký tên doanh nghiệp, doanh nghiệp tham khảo tên các doanh nghiệp đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Để tra cứu tên doanh nghiệp trước khi đăng ký thành lập doanh nghiệp thì người thành lập doanh nghiệp thực hiện các như sau:

 • Để tra cứu tên công ty một cách chính xác nhất doanh nghiệp cần phải hiểu rõ các trường hợp tên trùng hoặc nhầm lẫn và phạm vi tra cứu tên doanh nghiệp. Sau khi đã hiểu rõ các quy định về tên trùng hoặc nhầm lẫn và phạm vi tra cứu tên doanh nghiệp. Doanh nghiệp thực hiện các bước sau để tra cứu:

 • Truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo đường link: https://congthongtin.dkkd.gov.vn/

 • Nhập tên riêng của doanh nghiệp cần tra cứu vào mục tìm kiếm

Ví dụ: Muốn tra cứu tên Công ty: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG PFC

 • Bạn chỉ cần đựa cụm từ “DỊCH VỤ XÂY DỰNG PFC” vào mục tìm kiếm hoặc “XÂY DỰNG PFC”. Tra cứu bằng cách này bạn có thể tìm kiếm được tên doanh nghiệp mà mình dự định đăng ký có bị trùng hay không.

Từ khóa: Lưu ý khi đặt tên cho doanh nghiệp