Điều kiện hoạt động của đại lý Internet công cộng kinh doanh trò chơi điện tử |

Điều kiện hoạt động của đại lý Internet công cộng kinh doanh trò chơi điện tử

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI LÝ INTERNET CÔNG CỘNG

KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ

I. Điều kiện hoạt động của Đại lý Internet công cộng có kinh doanh trò chơi điện tử

 • Đăng ký kinh doanh đại lý Internet.

 • Ký hợp đồng đại lý Internet với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet

Lưu ý: Trường hợp hoạt động Đại lý dịch vụ Internet có kinh doanh trò chơi điện tử phải có thêm Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

II. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 • Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

 • Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200 m trở lên (được hiểu là chiều dài đường bộ ngắn nhất từ cửa chính hoặc cửa phụ của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ của trường và trung tâm )

 • Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh.

 • Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu 50 m2 tại các khu vực đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, loại II, loại III; tối thiểu 40 m2 tại các đô thị loại IV, loại V; tối thiểu 30 m2 tại các khu vực khác.

 • Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy.

 • Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an.

 • Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Cơ sở: Khoản 1 Điều 8, Khoản 2 Điều 35 Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Từ khóa: Điều kiện hoạt động của đại lý Internet công cộng kinh doanh trò chơi điện tử

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

Cơ sở: Điều 8 Thông tư 23/2013/TT-BTTTT quản lý điểm truy nhập Internet công cộng trò chơi điện tử.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ tới Sở Thông tin và Truyền thông.

 • Bước 2: Sở Thông tin và Truyền thông xem xét tính đầy đủ của hồ sơ

 • Bước 3: Sở sẽ thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức, cá nhân biết.

CƠ QUAN THẨM QUYỀN

 • Cơ quan nhận hồ sơ và kiểm tra, thẩm định để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng là Sở Thông tin và Truyền Thông.

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ VÀ THỜI HẠN GIẤY PHÉP

 • Thời hạn cấp: 10 ngày làm việc kể từ ngày

 • Thời hạn Giấy chứng nhận: 03 năm kể từ ngày cấp

LỆ PHÍ NỘP HỒ SƠ

 • Theo quy định về phí, lệ phí của Bộ tài chính

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

 1. Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

 2. Thông tư 23/2013/TT-BTTTT quản lý điểm truy nhập Internet công cộng trò chơi điện tử.

 3. Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin.

VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Hình thức phạt

Số tiền phạt

Hành vi vi phạm

 • Phạt cảnh cáo hoặc Phạt tiền

 • Hình thức xử phạt bổ sung

 • 200.000 - 500.000

 • Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng

 • Không ghi số đăng ký kinh doanh đại lý Internet trên biển “Đại lý Internet” đối với đại lý Internet phải ký hợp đồng đại lý Internet;

 • Không ghi tên doanh nghiệp hoặc không ghi số giấy phép cung cấp dịch vụ Internet của doanh nghiệp trên biển “Điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cho công cộng”;

 • Không thể hiện đầy đủ các hành vi bị cấm theo quy định trong nội quy sử dụng dịch vụ Internet;

 • -  Không niêm yết nội quy sử dụng dịch vụ Internet theo quy định;

 • -Không niêm yết giá cước

 • Phạt tiền

 • 2.000.000 - 5.000.000

 • Không treo biển “Đại lý Internet” hoặc “Điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet công cộng”;

 • Thiết lập hệ thống thiết bị Internet để cung cấp dịch vụ ngoài địa điểm đã đăng ký trong hợp đồng đại lý Internet.

 • Hệ thống thiết bị Internet không đáp ứng các yêu cầu về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin theo quy định.

 • Cung cấp dịch vụ truy nhập Internet thấp hơn chất lượng hoặc không đúng với giá cước trong hợp đồng đại lý Internet.

 • Phạt tiền

 • 5.000.000 - 10.000.000

 • Không tuân thủ thời gian hoạt động theo quy định;

 • Đại lý Internet sử dụng đường truyền thuê bao của hộ gia đình để cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cho công cộng;

 • Để người sử dụng Internet thực hiện các hành vi bị cấm theo quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng;

 • Điểm truy nhập Internet công cộng không có hợp đồng đại lý Internet;

 • Để người sử dụng truy cập, xem, tải các thông tin, hình ảnh, phim có nội dung đồi trụy, cờ bạc, mê tín dị đoan.

 • Phạt tiền

 • Hình thức xử phạt bổ sung

 • 5.000.000 – 10.000.000

 • Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng

 • Thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

 • Thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng nhưng không ký hợp đồng đại lý Internet hoặc không có văn bản của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet xác nhận là điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp;

Cơ sở: Điều 32, Khoản 3 Điều 69 Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin.