Tin tức |

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

Quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động định kỳ

Tin tức pháp luật 18/11/2020 0
quy-dinh-ve-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-lao-dong-dinh-ky

Quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động định kỳ

Căn cứ theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh xã hội, thì hàng năm, Doanh nghiệp phải lập báo cáo tình hình sử dụng lao động định kỳ cho cơ quan nhà nước quản lý về lao động.

1. Quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động

Tại Điều 8 Nghị định 03/2014/NĐ-CP quy định:

“2. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

3. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải báo cáo số lao động cho thuê lại với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.”

Do đó, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm báo cáo tình hình về lao động (bao gồm cả trường hợp không phát sinh thay đổi) định kỳ một năm hai lần cho 06 tháng đầu năm và 06 tháng cuối năm.

Lưu ý: Số lượng người lao động khai trình không bao gồm những người đang thử việc.

2. Thời hạn báo cáo tình hình sử dụng lao động

Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH, quy định về thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng lao động như sau:

Báo cáo 06 tháng đầu năm

Nộp trước ngày 25 tháng 05 của năm đó

Báo cáo 06 tháng cuối năm

Nộp trước ngày 25 tháng 11của năm đó

3. Nơi nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động

Doanh nghiệp tiến hành nộp Báo cáo sử dụng lao động tại Phòng Lao động và Thương binh xã hội cấp Quận/Huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

4. Mức xử phạt đối với Doanh nghiệp không nộp Báo cáo tình hình sử dụng lao động

Căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 7, Nghị định 28/2020/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành ngày 15 tháng 04 năm 2020. 

Theo đó, người sử dụng lao động không nộp báo cáo tình hình thay đổi về người lao động sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Như vậy, kể từ ngày 15/04/2020, nếu Doanh nghiệp không báo cáo tình hình thay đổi về lao động với Phòng Lao động - Thương binh nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện thì sẽ bị phạt tiền tối đa đến 3.000.000 đồng (trước ngày 25/11/2015 theo Nghị định 95/2013/NĐ-CP thì mức phạt này tối đa chỉ là 1.000.000 đồng và từ ngày 25/11/2015 đến trước ngày 15/4/2020 thì hành vi này không bị phạt tiền).

5. Mẫu Báo cáo tình hình thay đổi về lao động cho Doanh nghiệp 

Mẫu 07 Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH

Để tải file mẫu Báo cáo tình hình thay đổi về lao động mới nhất, vui lòng ấn vào link:

Tải biểu mẫu

Bài viết liên quan