Tin tức |

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

NHỮNG THỎA THUẬN LAO ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ PHẠT TƯƠNG ỨNG MÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NÊN BIẾT – PHẦN 1

nhung-thoa-thuan-lao-dong-trai-phap-luat-va-cac-bien-phap-xu-phat-tuong-ung-ma-nguoi-lao-dong-nen-biet-phan-1

Bộ luật Lao động 2012 ra đời nhằm điều chỉnh mối quan hệ lao động giữa Người lao động (NLĐ) và Người sử dụng lao động (NSDLĐ). Tuy nhiên, không phải NLĐ nào cũng hiểu rõ và nắm được các thông tin về pháp luật lao động, đặc biệt là các thỏa thuận tưởng chừng như khá phổ biến nhưng lại không đúng với quy định của pháp luật.

Vậy những thỏa thuận, hành vi, giao kết nào là trái với pháp luật lao động? Pháp luật có đưa ra những chế tài nào để xử lý các hành vi trên hay không?

Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây:

Căn cứ: Nghị định 95/2013/NĐ-CP; Nghị định 88/2015/NĐ-CP; Bộ luật Lao động 2012

  1. Thu tiền của người lao động tham gia tuyển lao động

Trong trường hợp NSDLĐ thu tiền NLĐ khi NLĐ tham gia tuyển dụng lao động thì NSDLĐ sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

  1. Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động

Trường hợp NSDLĐ có một trong các hành vi sau: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn trên 3 tháng; không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động; giao kết hợp đồng lao động không đầy đủ các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động; giao kết hợp đồng lao động trong trường hợp thuê người lao động làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước không theo quy định của pháp luật thì sẽ bị xử phạt từ 1 – 20 triệu đồng tùy thuộc theo số lượng NLĐ bị vi phạm

  1. Vi phạm quy định về thử việc

Trường hợp NSDLĐ: Yêu cầu người lao động thử việc quá 01 lần đối với một công việc; Thử việc quá thời gian quy định; Trả lương cho người lao động trong thời gian thử việc thấp hơn 85% mức lương của công việc đó hoặc Kết thúc thời gian thử việc, người lao động vẫn tiếp tục làm việc mà người sử dụng lao động không giao kết hợp đồng lao động với người lao động thì NSDLĐ sẽ bị Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

  1. Vi phạm quy định về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động

Trường hợp NSDLĐ: Sửa đổi quá một lần thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động hoặc khi sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động làm thay đổi loại hợp đồng lao động đã giao kết; không thực hiện đúng quy định về thời hạn thanh toán các khoản về quyền lợi của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động; không trả hoặc trả không đủ tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định của pháp luật; không trả hoặc trả không đủ tiền bồi thường cho người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; không hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại những giấy tờ khác đã giữ của người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật thì sẽ bị xử phạt từ 1 – 20 triệu đồng tùy thuộc theo số lượng NLĐ bị vi phạm

  1. Trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định

Phạt tiền người sử dụng lao động từ 20 – 75 triệu đồng tùy thuộc theo số lượng NLĐ bị vi phạm khi NSDLĐ trả lương cho NLĐ thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định

Hiện nay, mức lương tối thiểu vùng áp dụng theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP

  1. Làm thêm quá giờ quy định

Trường hợp NSDLĐ Huy động NLĐ làm thêm giờ mà không được sự đồng ý của NLĐ thì NSDLĐ sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng, trừ trường hợp theo quy định tại Điều 107 của Bộ luật lao động (Điều 107 quy định về Làm thêm giờ trong những trường hợp đặc biệt)

Bên cạnh đó NSDLĐ sẽ bị Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng khi huy động NLĐ làm thêm giờ vượt quá số giờ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật lao động hoặc quá 12 giờ trong 01 ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần.

Điểm b Khoản 2 Điều 106 BLLĐ quy định: “Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm”.

  1. Vi phạm quy định về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với NSDLĐ khi có một trong các hành vi sau đây: Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động khi xử lý kỷ luật lao động; Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động; Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động.

Bài viết liên quan