Tin tức |

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

Những điều cần biết về thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

nhung-dieu-can-biet-ve-thu-tuc-cap-lai-so-bao-hiem-xa-hoi

1. Các trường hợp được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Trường hợp

Sổ/bìa/tờ rời được cấp lại

- Mất sổ;

- Hỏng sổ;

Sổ (bao gồm bìa và tờ rời) hoặc tờ rời sổ

- Gộp sổ;

- Thay đổi số sổ;

- Thay đổi họ, tên, chữ đệm;

- Thay đổi ngày, tháng, năm sinh;

- Cộng nối thời gian nhưng không phải đóng bảo hiểm xã hội (sau đây gọi tắt là “BHXH”) hoặc gộp sổ BHXH;

- Khi người đã hưởng BHXH 1 lần còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng.

Sổ (bao gồm bìa và tờ rời)

- Sai giới tính;

- Sai quốc tịch.

Bìa sổ

2. Thủ tục cấp lại sổ BHXH

Người lao động có nhu cầu được cấp lại sổ BHXH cần chuẩn bị, cung cấp hồ sơ, giấy tờ cần thiết để doanh nghiệp kiểm tra và thực hiện thủ tục.

Tùy trường hợp cụ thể mà các hồ sơ, giấy tờ cần nộp là khác nhau, cụ thể:

Trường hợp

Thành phần hồ sơ

- Mất sổ;

- Hỏng sổ;

- Gộp sổ;

- Thay đổi sổ.

1. Tờ khai điều chỉnh thông tin BHXH, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định 888/QĐ-BHXH);

2. Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cao hơn (nếu có) theo Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH;

3. Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH).

Thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ.

 

 

1. Tờ khai điều chỉnh thông tin BHXH, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định 888/QĐ-BHXH);

2. Trường hợp thay đổi nơi làm việc: Quyết định (văn bản) chứng minh địa điểm làm việc;

3. Trường hợp điều chỉnh họ, tên, chữ đệm; điều chỉnh ngày tháng năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch: Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu;

Trường hợp là đảng viên theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

4. Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

5. Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cao hơn (nếu có) (theo Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH);

6. Trường hợp ghi xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH và điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995: Các loại giấy tờ làm căn cứ để cấp, ghi, điều chỉnh sổ BHXH trong Mục 1,2 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Nơi nộp hồ sơ:

- Trường hợp người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp thì nộp trực tiếp hoặc nộp thông qua doanh nghiệp tới cơ quan BHXH cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc BHXH nơi chi nhánh hoạt động đối với chi nhánh.

- Trường hợp người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, người đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đề nghị cấp lại, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH thì nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH.

Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

3. Người lao động được cấp lại sổ có bị ảnh hưởng gì đến quyền lợi không?

Theo quy định tại Quyết định 1035/QĐ-BHXH năm 2015, sổ BHXH được cấp lại có những khác biệt cơ bản so với sổ cấp lần đầu bao gồm:

Vị trí

Nội dung khi cấp lại

Dưới dòng ghi "số sổ" (dòng thứ hai) trên trang 1 bìa sổ BHXH

Ghi thêm dòng chữ “Cấp lần …”, bằng chữ in thường, cỡ chữ 16, kiểu chữ đứng, đậm.

Nếu cấp lại lần thứ nhất, thì ghi “Cấp lần 2”, cấp lại lần thứ hai, thì ghi “Cấp lần 3”.

Trang 1 và trang 2 bìa sổ cấp lại do thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch

Ghi nhận họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch hoặc số sổ theo nội dung thay đổi.

Tờ rời sổ BHXH

- Trường hợp người tham gia cấp lại toàn bộ quá trình đóng BHXH bắt buộc, BHTN hoặc BHXH tự nguyện: in toàn bộ thời gian đã đóng BHXH bắt buộc chưa hưởng, BHTN chưa hưởng hoặc BHXH tự nguyện chưa hưởng.

- Trường hợp người đang tham gia cấp lại sổ BHXH, dưới phần ghi quá trình đóng BHXH, BHTN: in dòng lũy kế thời gian đóng quỹ HT, TT, BHTN chưa hưởng trên trang tờ rời cuối cùng.

- Trường hợp người tham gia đang bảo lưu cấp lại, điều chỉnh sổ BHXH, dưới phần ghi quá trình đóng BHXH, BHTN: in dòng tổng thời gian đóng quỹ HT, TT, BHTN chưa hưởng trên trang tờ rời cuối cùng.

- Trường hợp người tham gia đã hưởng BHXH một lần cấp lại sổ bảo lưu thời gian đóng BHTN, dưới phần ghi quá trình đóng BHTN: in dòng tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng trên trang tờ rời cuối cùng.

Có thể thấy rằng, khi được cấp lại sổ BHXH, các thông tin có thay đổi trên sổ chỉ nhằm mục đích xác nhận lại những thông tin đăng ký ban đầu cũng như quá trình đóng, hưởng tính đến thời điểm hiện tại.

Bên cạnh đó, hiện nay, các thông tin về việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm của người lao động đều được ghi nhận trên hệ thống của cơ quan BHXH và Quý thành viên có thể dễ dàng tra cứu trên website hoặc điện thoại, vui lòng tham khảo tại: Hướng dẫn tra cứu thông tin BHXH, BHYT.

Như vậy, việc cấp lại sổ BHXH không làm ảnh hưởng tới bất cứ quyền lợi nào của những người tham gia BHXH.

Căn cứ pháp lý:

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Quyết định 1035/QĐ-BHXH năm 2015.

Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017.

Nguồn: thuvienphapluat.vn

 

Bài viết liên quan