Tin tức |

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

Một số lưu ý cho doanh nghiệp khi chi trả lương cho người lao động kể từ ngày 01/01/2021

Tin tức pháp luật 04/11/2020 0
mot-so-luu-y-cho-doanh-nghiep-khi-chi-tra-luong-cho-nguoi-lao-dong-ke-tu-ngay-01-01-2021

Một số lưu ý cho doanh nghiệp khi chi trả lương cho người lao động kể từ ngày 01/01/2021

Căn cứ vào BLLĐ 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, ngoài tiền lương tháng, NSDLĐ phải cung cấp bảng kê các khoản lương, tiền làm thêm, nội dung và số tiền khấu trừ (nếu có) cho NLĐ. 

Cụ thể, tại Điều 95 BLLĐ 2019 quy định:

1. Mỗi lần trả lương, NSDLĐ phải thông báo bảng kê trả lương cho NLĐ, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).

2. Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho NLĐ bằng tiền Đồng Việt Nam, trường hợp NLĐ là người nước ngoài tại Việt Nam thì có thể bằng ngoại tệ.

3. NSDLĐ trả lương cho NLĐ căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc.

Có thể nói, quy định mới trên sẽ tăng thêm nghĩa vụ của NSDLĐ, nâng cao được tính công khai rõ ràng nói chung trong việc chi trả lương cho NLĐ. Điều này đã tăng thêm nghĩa vụ mới liên quan đến việc trả lương của NSDLĐ mà Bộ luật Lao động 2012 chưa từng đề cập đến.

Ngoài ra, Luật Lao động 2019 cũng quy định trường hợp lương được trả qua tài khoản cá nhân của NLĐ được mở tại ngân hàng, NSDLĐ phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương (trước đây do NLĐ và doanh nghiệp thỏa thuận).

Liên quan đến quy định về lương, thưởng, ở Bộ luật Lao động 2012 quy định việc thưởng cho NLĐ chỉ là tiền và cụ thể là “tiền thưởng” thì Bộ luật Lao động 2019 đã thay “tiền thưởng” bằng “thưởng”, nhằm tăng tính tự chủ của NSDLĐ trong việc quyết định thưởng cho NLĐ.

Bài viết liên quan