Tin tức |

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

HIỂU VỀ CON DẤU CỦA DOANH NGHIỆP

Tư Vấn Pháp Luật 11/10/2018 0
hieu-ve-con-dau-doanh-nghiep

Con Dấu của Doanh nghiệp thường xuất hiện trên các văn bản, giấy tờ giao dịch của từng doanh nghiệp. Vậy, đối với các Doanh nghiệp mới được thành lập, thì thực hiện việc đăng ký sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp như thế nào?  

Luật Vạn Tín xin được chia sẽ để Quý Bạn đọc hiểu rõ cách đăng ký sử dụng và quản lý mẫu dấu theo qui định của pháp luật hiện hành như sau :

1.    Hình thức và nội dung con dấu
Một quy định mới mà rất ít Doanh nghiệp biết đến là hiện nay Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau và có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau:
−    Tên doanh nghiệp;
−    Mã số doanh nghiệp.
−    Doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp.
−    Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác)
Doanh nghiệp lưu ý không được sử dụng những hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu sau đây trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu:
−    Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
−    Hình ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.
−    Từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam.
    Về số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu được Doanh nghiệp qui định trong điều lệ hoặc quyết định của Doanh nghiệp như sau:
−    Mẫu con dấu, gồm: Hình thức, kích cỡ, nội dung, mầu mực dấu.
−    Số lượng con dấu.
−    Quy định về quản lý và sử dụng con dấu.

2.    Cách Thông báo mẫu con dấu 
Trước khi sử dụng con dấu, Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp .
Nội dung thông báo bao gồm:
a) Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện;
b) Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu.
Đối với việc thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp, kèm theo thông báo phải có Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên, Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về nội dung, hình thức và số lượng con dấu.
Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp.
Trong trường hợp Doanh nghiệp có sự thay đổi hình thức, thay đổi số lượng con dấu của doanh nghiệp, hủy mẫu con dấu chi nhánh, văn phòng đại diện… thì doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Cách thức thực hiện, hồ sơ biểu mẫu về việc thông báo về mẫu dấu được Luật Vạn Tín hướng dẫn chi tiết và cụ thể tại link này: http://thuviendoanhnghiep.vn/vi/detail-page/thong-bao-mau-con-dau-doi-voi-doanh-nghiep-tu-nhan-cong-ty-tnhh-cong-ty-co-phan-cong-ty-hop-danh

Quý Bạn đọc vui lòng xem và thực hiện theo hướng dẫn.
Hi vọng với thông tin chia sẽ này, Quý bạn đọc có thể hiểu thêm về con dấu của doanh nghiệp để thực hiện và áp dụng vào doanh nghiệp của mình.