Tin tức |

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

Doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài cho năm 2021 chậm nhất là 30/01/2021

Tin tức pháp luật 08/01/2021 0
doanh-nghiep-phai-nop-le-phi-mon-bai-cho-nam-2021-cham-nhat-la-30-01-20211

Doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài cho năm 2021 chậm nhất là 30/01/2021

 

Tháng 01 luôn là một trong các tháng bận rộn nhất trong năm, ngoài việc xem xét thưởng Tết cho nhân viên, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, Quý Doanh nghiệp cần phải lưu ý về thời hạn nộp lệ phí môn bài hằng năm chậm nhất là vào ngày 30/01/2021. Cùng Luật Vạn Tín theo dõi các mức đóng lệ phí môn bài năm 2021 như sau:

1. Mức nộp lệ phí môn bài năm 2021:

Theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2020), quy định về mức nộp lệ phí môn bài Quý Doanh nghiệp cần nộp trong năm 2021, cụ thể như sau:

CĂN CỨ

MỨC LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2021

BẬC

MÃ TIỂU MỤC

LƯU Ý

Doanh nghiệp/tổ chức có vốn điều lệ/đầu tư trên 10.000.000.000 đồng (trên 10 tỷ đồng)

3.000.000

Bậc 1

2862

Trường hợp Doanh nghiệp có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài (Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC)

Doanh nghiệp/tổ chức có vốn điều lệ/đầu tư từ 10.000.000.000 đồng trở xuống (từ 10 tỷ đồng trở xuống)

2.000.000

Bậc 2

2863

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.000

Bậc 3

2863

 

Bảng 1. Bảng quy định mức lệ phí môn bài đối với các tổ chức thành lập trước năm 2021

Các lưu ý cho Doanh nghiệp: 

  • Đối với Doanh nghiệp, tổ chức được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập (tức thành lập kể từ ngày 25/02/2020 đến 31/12/2020): chậm nhất 30/01/2021 tiến hành nộp tờ khai lệ phí môn bài, sau đó mới nộp lệ phí môn bài. 

  • Trường hợp Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 02/01/2021 trở về sau: được miễn lệ phí môn bài cho năm đầu thành lập, tức không phải nộp lệ phí môn bài cho năm 2021. Tương tự, các Doanh nghiệp này mà thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong giai đoạn được miễn lệ phí môn bài tức năm 2021 thì được miễn luôn lệ phí môn bài cho các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đó (Khoản 1, Điều 1, Nghị Định 22/2020/NĐ-CP). 

Tuy nhiên, đối với các Doanh nghiệp thành lập trước năm 2021, dù thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong năm 2021 thì vẫn phải khai và nộp lệ phí môn bài cho các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đó chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng CN, VPĐD, ĐĐKD bắt đầu sản xuất kinh doanh hoặc nếu chưa tiến hành sản xuất, kinh doanh thì chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày thành lập CN, VPĐD, ĐĐKD (Khoản 2, Khoản 4, Điều 1, Thông tư 65/2020/TT-BTC).

Luật Vạn Tín xin đưa ra ví dụ cụ thể cho Quý Doanh nghiệp dễ hình dung:

VD1: Công ty A thành lập vào ngày 04/01/2021 có trụ sở chính tại Quận 5, sau hơn nửa tháng hoạt động, nhận thấy hoạt động kinh doanh thuận lợi, ngày 18/01/2021, công ty A tiến hành thành lập Chi nhánh X có trụ sở tại Quận 7. Câu hỏi đặt ra, Công ty A và Chi nhánh X có phải nộp lệ phí môn bài cho năm 2021 không?

Trả lời: Công ty A thành lập vào năm 2021 và được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập, nên Công ty A không phải nộp lệ phí môn bài cho năm 2021 này. Chi nhánh X cũng được thành lập trong năm 2021, tức trong giai đoạn mà Công ty A được miễn lệ phí môn bài thì mặc nhiên Chi nhánh X cũng được miễn lệ phí môn bài trong năm 2021. Và qua năm 2022 thì Công ty A và Chi nhánh X mới khai và nộp lệ phí môn bài (Căn cứ Khoản 1, Điều 1, Nghị Định 22/2020/NĐ-CP).

VD2: Công ty B thành lập vào ngày 15/10/2020 có trụ sở chính tại Quận 3, nhận thấy hoạt động kinh doanh thuận lợi, Công ty B dự định thành lập Địa điểm kinh doanh tại Quận 8 vào tháng 03/2021. Hỏi, Địa điểm kinh doanh Y có phải nộp lệ phí môn bài cho năm 2021 không?

Trả lời: Công ty B thành lập vào năm 2020, được miễn môn bài trong năm đầu thành lập là năm 2020, qua năm 2021 thì Công ty B vẫn phải khai và nộp lệ phí môn bài bình thường, tức nằm trong giai đoạn không được miễn lệ phí môn bài. Do đó, ngoài việc nộp lệ phí môn bài năm 2021 cho Công ty B chậm nhất là 30/01/2021, thì vẫn phải nộp lệ phí môn bài cho Địa điểm kinh doanh Y, và do thành lập thuộc vào 06 tháng đầu năm nên số tiền môn bài phải nộp là 1.000.000 và thời hạn khai và nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu sản xuất kinh doanh (tức 31/03/2021) hoặc nếu chưa sản xuất kinh doanh thì chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày thành lập Địa điểm kinh doanh đó.

Tóm lại, việc CN, VPĐD, ĐĐKD có được miễn lệ phí môn bài hay không là phụ thuộc vào việc tại thời điểm đó Doanh nghiệp mẹ có được miễn lệ phí môn bài hay không (Khoản 1, Điều 1, Nghị Định 22/2020/NĐ-CP). Bởi lẽ, mục đích Nhà nước miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên cho các tổ chức mới thành lập là nhằm tạo động lực và hỗ trợ cho các tổ chức này trong giai đoạn đầu kinh doanh, giảm bớt gánh lo cho các “start-up” bước vào thị trường khắc nghiệt này. Còn các Doanh nghiệp đã thành lập trước đó, ít nhiều đã có doanh thu nên mới thành lập thêm các đơn vị phụ thuộc nên Nhà nước vẫn tiến hành thu lệ phí môn bài bình thường đối với các đơn vị phụ thuộc này.

Trường hợp chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài và chậm nộp lệ phí môn bài thì có mức phạt như thế nào? Cùng Luật Vạn Tín tìm hiểu nhé.

2. Phạt vi phạm

2.1 Phạt chậm nộp tờ khai môn bài

Số ngày chậm nộp tờ khai môn bài sẽ tính từ ngày hết hạn nộp tờ khai môn bài. 

Đối với Doanh nghiệp thành lập trước năm 2021: thời hạn nộp tờ khai môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hằng năm, như vậy, ngày chậm nộp sẽ được tính từ ngày 31/01 (Khoản 3 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP).

Đối với CN, VPĐD, ĐĐKD thuộc diện khai và nộp lệ phí môn bài: thời hạn nộp tờ khai chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng CN, VPĐD, ĐĐKD bắt đầu sản xuất kinh doanh hoặc nếu chưa kinh doanh thì chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày thành lập CN, VPĐD, ĐĐKD đó. 

Căn cứ Nghị định 125/2020/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2020 quy định về mức phạt chậm nộp tờ khai môn bài như sau:

Số ngày chậm nộp tờ khai

Mức phạt

Chậm nộp từ 01 – 05 ngày

Phạt cảnh cáo (nếu có tình tiết giảm nhẹ)

Chậm nộp từ 01 – 30 ngày

2.000.000 – 5.000.000

Chậm nộp từ 31 – 60 ngày

5.000.000 – 8.000.000

Chậm nộp từ 61 – 90 ngày

8.000.000 – 15.000.000

Chậm nộp trên 90 ngày (có phát sinh số thuế phải nộp và đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra hoặc lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế).

15.000.000 – 25.000.000

 

2.2 Mức phạt chậm nộp tiền lệ phí môn bài

Căn cứ Điều 59 của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định mức phạt chậm nộp thuế như sau:

 Số tiền phạt 

 = 

 Số tiền thuế chậm nộp 

 X 

 0.03% 

 X 

 Số ngày chậm nộp 

VD3: Công ty C phải nộp tiền lệ phí môn bài năm là 2.000.000 đồng, hạn nộp đúng là ngày 30/01, nhưng nhân viên công ty quên không nộp tờ khai và tiền lệ phí môn bài, đến ngày 10/02 mới đi nộp tiền. Do đó, số ngày chậm nộp là 10 ngày.

Do đó, 

- Tiền phạt chậm nộp tờ khai: Chậm nộp 10 ngày => Phạt 2.000.000 – 5.000.000 đồng

- Số tiền phạt chậm nộp tiền thuế môn bài như sau: 

Số tiền phạt chậm nộp = (2.000.000 x 0.03% x 10) = 6.000 đồng

Như vậy, mức phạt chậm nộp tờ khai môn bài gấp rất nhiều lần mức phạt chậm nộp tiền, do đó, Quý Doanh nghiệp cần lưu ý nộp tờ khai đúng hạn để tránh các khoản phạt không đáng có.

Trên đây là bài viết của Luật Vạn Tín về nội dung Doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài cho năm 2021 chậm nhất là 30/01/2021.

Nội dung tư vấn và quy định được dẫn chiếu trong bài viết này là tại thời điểm tư vấn và có thể không còn hiệu lực tại thời điểm Quý khách hàng đọc bài viết này. Do đó, để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ thực hiện, vui lòng liên hệ:

HOTLINE TƯ VẤN:  090 476 2880 – 090 282 6558

FANPAGE: https://www.facebook.com/thuviendoanhnghiep

EMAIL: info@luatvantin.com.vn

Xem thêm:

Năm 2021, chậm nộp hồ sơ khai thuế, doanh nghiệp bị phạt lên đến 25 triệu đồng

Các công việc pháp lý mà doanh nghiệp phải thực hiện trước khi nghỉ tết nguyên đán năm 2021

Chưa bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 01/11/2020, doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn giấy đến hết 30/06/2022

Một số lưu ý cho doanh nghiệp khi chi trả lương cho người lao động kể từ ngày 01/01/2021

Có bắt buộc trả lương tháng 13 cho người lao động không

Năm 2021, Doanh nghiệp có phải trả tiền lương cho phép năm chưa dùng hết không

Bài viết liên quan