Biểm mẫu |

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

Mẫu thông báo ban đầu về số lao động đang làm việc tại đơn vị

Miễn phí

Mẫu số 28 - Thông báo ban đầu về số lao động đang làm việc tại đơn vị

mau-thong-bao-ban-dau-ve-so-lao-dong-dang-lam-viec-tai-don-vi
Tải về

Danh Mục Biểu Mẫu