Biểm mẫu |

"Chúng tôi chuyển các văn bản pháp luật phức tạp thành quy trình thực hiện đơn giản"

Mẫu bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2 GTGT

Miễn phí

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

mau-bang-ke-hoa-don-chung-tu-hang-hoa-dich-vu-mua-vao-theo-mau-so-01-2-gtgt
Tải về

Danh Mục Biểu Mẫu